menuordersearch
raheelm.ir

راه علم ، اقدام پژوهی ،درس پژوهی ، سناریو و روش تدریس، پروژه مهر مدارس ,

عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید ...
پر بازدیدترین ها
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزم تقویت کنمچگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزم تقویت کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنمچگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزمچگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهمچگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم نظم دانش آموزان را تقويت کرده و بهبود بخشمچگونه توانستم نظم دانش آموزان را تقويت کرده و بهبود بخشم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم مشکل گوشه گیری دانش آموزم را برطرف نمایمچگونه توانستم مشکل گوشه گیری دانش آموزم را برطرف نمایم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهمچگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن در کلاس برقرار کنمچگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن در کلاس برقرار کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهمتوانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه دانش آموزان را به کارگروهی یا همیاری در کلاس علاقه مند کنمچگونه دانش آموزان را به کارگروهی یا همیاری در کلاس علاقه مند کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
جدیدترین ها
درس پژوهی
درس پژوهی
علوم پایه سوم درس حالت های مختلف موادعلوم پایه سوم درس حالت های مختلف مواد
درس پژوهی
3,000 تومان
درس پژوهی
درس پژوهی
علوم پایه چهارم درس انتقال مواد در بدن انسانعلوم پایه چهارم درس انتقال مواد در بدن انسان
درس پژوهی
3,000 تومان
درس پژوهی
درس پژوهی
هدیه های آسمانی پایه دوم درس اهل بیت پیامبرهدیه های آسمانی پایه دوم درس اهل بیت پیامبر
درس پژوهی
3,000 تومان
درس پژوهی
درس پژوهی
مطالعات پایه ششم درس لباس از تولید تا مصرفمطالعات پایه ششم درس لباس از تولید تا مصرف
درس پژوهی
3,000 تومان
درس پژوهی
درس پژوهی
ریاضی پایه سوم درس ارزش پولریاضی پایه سوم درس ارزش پول
درس پژوهی
3,000 تومان
درس پژوهی
درس پژوهی
ریاضی پایه چهارم درس مساحت متوازی الاضلاعریاضی پایه چهارم درس مساحت متوازی الاضلاع
درس پژوهی
3,000 تومان
درس پژوهی
درس پژوهی
کار و فناوری پایه هفتم درس روش های تکثیر گل و گیاهکار و فناوری پایه هفتم درس روش های تکثیر گل و گیاه
درس پژوهی
3,000 تومان
درس پژوهی
درس پژوهی
ریاضی پایه پنجم درس نسبت و تناسبریاضی پایه پنجم درس نسبت و تناسب
درس پژوهی
3,000 تومان
درس پژوهی
درس پژوهی
علوم پایه سوم درس چرخه آبعلوم پایه سوم درس چرخه آب
درس پژوهی
3,000 تومان
درس پژوهی
درس پژوهی
ریاضی پایه چهارم درس معرفی اعداد مخلوطریاضی پایه چهارم درس معرفی اعداد مخلوط
درس پژوهی
3,000 تومان
مجوز های وب سایت راه علم