menuordersearch
raheelm.ir

راه علم ، اقدام پژوهی ،درس پژوهی ، سناریو و روش تدریس، پروژه مهر مدارس ,

عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید ...
پر بازدیدترین ها
پرسش مهر
پرسش مهر
چه مهارت‌هایی برای زندگی‌ مهم تر است؟چه مهارت‌هایی برای زندگی‌ مهم تر است؟
پرسش مهر
5,000 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنمچگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزمچگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزم تقویت کنمچگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزم تقویت کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهمچگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهمتوانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
تشویق نمودن دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعیتشویق نمودن دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم مشکل گوشه گیری دانش آموزم را برطرف نمایمچگونه توانستم مشکل گوشه گیری دانش آموزم را برطرف نمایم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه مي توان رعايت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقويت کردچگونه مي توان رعايت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقويت کرد
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهمچگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
جدیدترین ها
پاورپوینت
پاورپوینت
پاورپوینت سیستم های توصیه گر (Recommender System)پاورپوینت سیستم های توصیه گر (Recommender System)
پاورپوینت
8,000 تومان
درس پژوهی
درس پژوهی
تقسیم کسرها به صورت کلیتقسیم کسرها به صورت کلی
درس پژوهی
3,000 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
راه حل جهت برطرف کردن انزوا و گوشه گیری دانش آموزراه حل جهت برطرف کردن انزوا و گوشه گیری دانش آموز
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
راهکارهای کنترل دانش آموز پيش فعال در کلاس درسراهکارهای کنترل دانش آموز پيش فعال در کلاس درس
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
مدیریت بحران (دوستان ما) پایه دوم ابتداییمدیریت بحران (دوستان ما) پایه دوم ابتدایی
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
ترغیب کردن دانش آموزان به یادگیری درس زبان انگلیسیترغیب کردن دانش آموزان به یادگیری درس زبان انگلیسی
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
بهبود بخشیدن به تلفظ صحیح کلمات زبان انگلیسی با استفاده از وسایل کمک آموزشی بهبود بخشیدن به تلفظ صحیح کلمات زبان انگلیسی با استفاده از وسایل کمک آموزشی
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخیعلاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
علاقه مند کردن دانش آموزان متوسطه به درس قرآنعلاقه مند کردن دانش آموزان متوسطه به درس قرآن
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
علاقه مند کردن دانش آموزان پایه سوم به درس ریاضی و جدول ضربعلاقه مند کردن دانش آموزان پایه سوم به درس ریاضی و جدول ضرب
اقدام پژوهی
2,500 تومان
مجوز های وب سایت راه علم