menuordersearch
raheelm.ir

حل کردن مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش آموزان ,

عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید ...
پر بازدیدترین ها
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنمچگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
پرسش مهر
پرسش مهر
چه مهارت‌هایی برای زندگی‌ مهم تر است؟چه مهارت‌هایی برای زندگی‌ مهم تر است؟
پرسش مهر
5,000 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزمچگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزم تقویت کنمچگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزم تقویت کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم مشکل گوشه گیری دانش آموزم را برطرف نمایمچگونه توانستم مشکل گوشه گیری دانش آموزم را برطرف نمایم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهمچگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهمتوانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
تشویق نمودن دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعیتشویق نمودن دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس را در دانش آموزم حل نمایمچگونه توانستم مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس را در دانش آموزم حل نمایم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه مي توان رعايت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقويت کردچگونه مي توان رعايت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقويت کرد
اقدام پژوهی
2,500 تومان
۱۳۹۷/۷/۳ سه شنبه
(1)
(0)
حل کردن مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش آموزان
حل کردن مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش آموزان

اقدام پژوهی شماره 4 :

حل کردن مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش آموزان

تعداد صفحات : 32 صفحه
قیمت: 2500 تومان
مدل: PDF & Word (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)

مختصری از متن اقدام پژوهی :

چکيده:
توجه خاص اولیاء و مربیان به مبانی تربیت اجتماعی و تقویت مهارت های ارتباطی، از اساسی ترین مسائل درپیشگیری و درمان کمرویی کودکان و نوجوانان است.
در این تحقیق که اینجانب در مورد کمرویی یکی از دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی انجام دادم پس از اینکه این وضعیت را در این دانش آموز مشاهده نمودم به گردآوری اطلاعات از والدین و مدیر و دیگر همکاران پرداختم و پس از اینکه با یکی از دوستان که مشاور بود تبادل نظر کردم به این مطلب دست یافتم کهاین دانش آموز به دلیل اینکه فرزند اول بوده و در کارها امر و نهی زیادی شده و همچنین از قبول مسئولیت هاتا حدی سر باز زده است این عوامل از جمله مهمترین عوامل کمرویی وی شده است.
در این تحقیق با انجام این اقدامات که به والدین و دیگر همکاران این آموزشگاه اشاره کردم توانستیم تا حدی در کاهش کمرویی این دانش آموز موثر باشیم:
1- به خانواده او تذکر داده که در کار های منزل و خارج از منزل بیشتر او را مشارکت دهیم
2- در سر کلاس و همچنین در منزل به او داشتن شهامت و عزت نفس را تلقین کنیم
3- در مدرسه و خصوصاً در ساعت ورزش او را در بازی و ورزش مشارکت بیشتری دادیم
4- به او در کلاس مسئولیت داده که گروه کلاسی درس حرفه را بگرداند و از وی در کلاس سوال و جوابمی کردم
5- در کلاس سایر دانش آموزان به علت ساکتی و کم حرفی وی او را مورد تمسخر قرار می دادند که با اینقبیل از دانش آموزان برخورد کرده و آنها را از انجام این کار باز داشتم.

 

فهرست مطالب
مقدمه
تعاريف واژگان
توصيف وضعيت موجود
تشخيص مسئله
بيان اهميت و ضرورت مسئله
گردآوري اطلاعات (شواهد 1)
تجزیه و تحلیل داده ها
انتخاب راه جديدموقتی
اجراي راه جدید موقتی
پيشينه تحقيق
داخلي
پژوهش هاي خارجي
يافته هاي علمي
گردآوري اطلاعات (شواهد 2)
نتيجه گيري
منابع

 

مقدمه

مساله عزت نفس و خودارزشي از اساسي ترين عوامل در رشد مطلوب شخصيت کودکان و نوجوانان است و عدم اينعزت نفس سبب کمرويي شده عامل عمده عقب ماندگي و شکست و ناکامي در مراحل مختلف زندگي به شمار مي رود.
هر کسي  ممکن است با موقعيت هاي ناخواسته و ناخوشايندي روبرو شود و نتواند با آنها مقابله کند و واکنش مناسبي از خود نشان دهد.
کمرويي به عنوان يک نقيصه جدي در زندگي فردي و اجتمايي است در هر جامعه درصد قابل توجهياز کودکان و نوجوانان و بزرگسالان با اين اختلال رفتاري و عامل باز دارنده رشد شخصيت اجتماعيمواجه هستند. جامعه ما نيازمند انسان­هايي پويا، کوشا، هوشمند و خلاق و متعهد و مسئوليت پذير استبنابراين اساسي­ترين آفات رشد متعدل در خانواده ها مي تواند در جامعه اسلامي فراگير شود، بدونترديد اختلال کمرويي قابل پيشگيري و درمان است.[1]

 

 

 

                                                                     

 

 

تعاريف واژگان:

چگونه: ادوات استفهام (از چه نوع) در چه وضع، چه جور، چه طور منظور از چگونه در این تحقیق کیفیتمی باشد.[2]
دانش آموز: کسی که دانش می آموزد. (منظور پسری در گروه سنی 12-13سال می باشد)
کمرويي: يک توجه غيرعادي و مضطربانه به خويشتن در يک موقعيت اجتماعي که در نتيجه فرد دچار تنشرواني عضلاني شده، شرايط عاطفي و شناختي اش متاثر شده و زمينه بروز رفتار هاي خام و سنجيده و واکنشهاي نامناسب در وي فراهم مي شود.[3]
مدرسه:طبقه، درجه، مرتبه، رده، صنف، ردیف، اطاق درس[4].
راهنمايي: دوره راهنمایی تحصیلی پس از دوره ابتدایی آغاز می شود و مرحله دوم آموزش همگانی به شمار می رود. طول مدت تحصیل در آن سه سال تعیین شده است. در سال تحصیلی 51-1350 اجرای این دورهتحصیلی در سراسر کشور آغاز شد
فعاليت: تلاش کوشش
کلاس: جای درس خواندن، محل درس دادن، آموزشگاه[5] 
ترغيب: برغبت آوردن، راغب کردن، خواهان کردن[6]

توصيف وضعيت موجود

اينجانب……..، فارغ التحصیل رشته کارشناسی ریاضی، دارای…… سابقه خدمت می باشم. تحقیق حاضر مربوط به یکی از دانش آموزان سال سوم مدرسه راهنمایی ….. شهرستان …… می باشد.
بيشترين تدريس من در روستاها ي اين شهر بوده و به اين دليل در روستا تدريس مي کنم که دوست دارم بهدانش آموزاني که معمولا از امکانات تحصيلي خوبي برخوردار نبوده اما استعداد زياد و فوق العاده اي دارند خدمت کنم. بيشترين هم و غم من اين است که اين دانش آموزان روستا از تربيت و آموزش خوبي برخوردار باشند و به همين دليل يکي از دانش آموزان که به نظر خودم دچار کمرويي بوده و در اجتماع مدرسه به خوبيظاهر نمي شود را بررسي کنم و بتوانم مشکل او را حل نمايم

تشخيص مسئله

دانش آموز شبنم محيطي که تا کنون 3 سال است که با او درس دارم و دانش آموز ساکت و کم تحرک و کمحرف مي باشد از لحاظ درسی در حد متوسط بوده و اگر از وی سوال شده پاسخ می دهد در غیر این صورتسکوت را اختیار می نماید، در فعالیت های کلاسی مشارکت نداشته  و اهل بگو و بخند با بجه ها نیستبه اين دليل که آشنايي نسبي با او داشتم از وي نام و مشخصاتش را نپرسيدم چون که او به آهستگي صحبتميکند من احساس ميکنم که چیزی مانع صحبت کردنش می شود هر هفته 8 ساعت در آن کلاس تدریسداشتم. در تمام ساعات تدریسم شبنم سکوت اختیار می کرد و چیزی نمی گفت به دنبال علت مسئله برآمدم.

 

 


[1]  افروز، غلامعلی، روانشناسي کمرويي و روش هاي درمان

[2] فرهنگ معین، ص 551

[3]  افروز، غلامعلی، روانشناسي کمرويي و روش هاي درمان

[4] فرهنگ عمید، ص 979

[5] همان، ص 107

[6] همان، ص 389

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

1 نظر