menuordersearch
raheelm.ir

کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط , اقدام پژوهی ,

عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید ...
پر بازدیدترین ها
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزم تقویت کنمچگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزم تقویت کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنمچگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهمچگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزمچگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم نظم دانش آموزان را تقويت کرده و بهبود بخشمچگونه توانستم نظم دانش آموزان را تقويت کرده و بهبود بخشم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم مشکل گوشه گیری دانش آموزم را برطرف نمایمچگونه توانستم مشکل گوشه گیری دانش آموزم را برطرف نمایم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن در کلاس برقرار کنمچگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن در کلاس برقرار کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
پرسش مهر
پرسش مهر
چه مهارت‌هایی برای زندگی‌ مهم تر است؟چه مهارت‌هایی برای زندگی‌ مهم تر است؟
پرسش مهر
5,000 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهمچگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهمتوانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
موجود
چگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهم
telegramsoroshinstagram
 اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهم
 اقدام پژوهی شماره 1 :اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهمتعداد صفحات : 34 صفحهقیمت: 2500 تومان مدل: PDF & Word (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)
 اقدام پژوهی شماره 1 :اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهمتعداد صفحات : 34 صفحهقیمت: 2500 تومان مدل: PDF & Word (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)
 اقدام پژوهی شماره 1 :اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهمتعداد صفحات : 34 صفحهقیمت: 2500 تومان مدل: PDF & Word (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)
...
کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط
(6)
(0)
اقدام پژوهی
رنگ و مدل
اقدام پژوهی
تعداد عدد
قیمت
2,500 تومان
برای اقدام پژوهی کاهش تعداد غایبین با ایجاد مدرسه ی بانشاط و تدوین آیین نامه انظباطی ، اقدام پژوهی کاهش تعداد غایبین با ایجاد مدرسه ی بانشاط و تدوین آیین نامه انظباط ، کاهش تعداد غایبین با ایجاد مدرسه ی بانشاط و تدوین آیین نامه انظباطی ، تعداد غایبین با ایجاد مدرسه ی بانشاط و تدوین آیین نامه انظباط ، غایبین با ایجاد مدرسه ی بانشاط ، کاهش تعداد غایبین ، مدرسه ی بانشاط ، تدوین آیین نامه انظباطی ، کاهش تعداد غایبین با ایجاد مدرسه ی بانشاط ، کاهش تعداد غایبین و تدوین آیین نامه انظباطی ، تعداد غایبین با ایجاد مدرسه ی بانشاط و تدوین آیین نامه انظباطی ، اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی رایگان ، اقدام پژوهی با موضوع ، دانلود اقدام پژوهی ، دانلود رایگان اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی دبیران ، اقدام پژوهی مخصوص دبیران ، اقدام پژوهی برای دبیران ، اقدام پژوهی برای فرهنگیان ، اقدام پژوهی فرهنگی ، اقدام پژوهی برتر سال ، سفارش اقدام پژوهی ، بهترین اقدام پژوهی ، مناسب ترین اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی ابتدایی ، اقدام پژوهی راهنمایی ، اقدام پژوهی متوسطه ، اقدام پژوهی برای مسابقه ، اقدام پژوهی برای جشنواره ، کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط ، غائبین ، اقدام پژوهی غائبین ، آیین نامه انضباطی ، ایجاد مدرسه شاد و با نشاط ، دانلود رایگان اقدام پژوهی کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط ، دانلود اقدام پژوهی کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط ، اقدام پژوهی کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط ، اقدام پژوهی با موضوع کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط ، اقدام پژوهی با موضوع کاهش تعداد غائبین ، اقدام پژوهی با موضوع کاهش تدوین آیین نامه انضباطی ، اقدام پژوهی کاهش تعداد غائبین ، دانلود رایگان اقدام پژوهی کاهش تعداد غائبین ، دانلود اقدام پژوهی کاهش تعداد غائبین ، اقدام پژوهی در مورد کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط ، دانلود رایگان اقدام پژوهی تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط ، دانلود رایگان اقدام پژوهی تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط ، دانلود اقدام پژوهی تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط ، اقدام پژوهی تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط ، اقدام پژوهی ایجاد مدرسه شاد و با نشاط ، اقدام پژوهی مدرسه شاد و با نشاط ، اقدام پژوهی تعداد غائبین ، اقدام پژوهی مدرسه شاد و با نشاط ، اقدام پژوهی معاون اجرایی ، اقدام پژوهی معاون آموزشی ، اقدام پژوهی مربوط به دبیر ، اقدام پژوهی مربوط به دبیران ، اقدام پژوهی آموزگار ، اقدام پژوهی ابتدایی ، اقدام پژوهی دبیران ، بهترین اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی با موضوع ، اقدام پژوهی برای جشنواره ، اقدام پژوهی برای مسابقه ، اقدام پژوهی دبیران ، اقدام پژوهی مخصوص دبیران ، اقدام پژوهی فرهنگیان ، اقدام پژوهی برای فرهنگیان ، اقدام پژوهی برگزیده ، اقدام پژوهی برتر ، اقدام پژوهی برتر سال ، سفارش اقدام پژوهی ، دانلود اقدام پژوهی ، دانلود رایگان اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی ،
مدت زمانی و قیمت سفارس اقدام پژوهی
اقدام پژوهی با فایل ورد قابل ویرایش
پشتیبان فایل ها09908127181
قبول انجام سفارشات
مدت زمانی و قیمت سفارشات اقدام پژوهی::>12.000 تومان ، یک روز کاری
::>20.000 تومان ، دو روز کاری
::>36.000 تومان ، سه روز کاری
::>80.000 تومان ، پنج روز کاری
کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط
تعداد صفحات : 34 صفحه
قیمت: 2500 تومان
مدل: PDF & Word (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)

مختصری از متن اقدام پژوهی :
 
چکیده
دانش آموزان ممکن است در سنین مختلف به علل مختلفی مثل  دبیران ضعیف، توقعات‌ زیاد از دانش آموز‌ و عدم‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌. پاسخ‌ دادن‌ درس‌ توسط دانش‌آموز در کلاس و... ممکن است در پی غیبت از کلاس و مدرسه برایند. اکثر صاحبنظران ‌معتقدند که‌ بهترین‌ درمان‌ جذاب نمودن محیط آموزشی در اسرع‌ وقت‌ و به‌ هر وسیله‌ ممکن‌ است‌. مشخص‌ و رفع کردن‌ علت‌ غیبت (مثلاً اذیت‌ و آزار سایر دانش آموزان‌) البته‌ مفید خواهد بود. با وجود این‌ حتی‌ وقتی‌ علت‌ آن‌ روشن نیست‌، مدیران و معاونینی جدی‌ و فهمیده‌ می‌توانند به‌ تدریج‌ دانش‌آموز را برای‌ آمدن‌ به‌ کلاس‌ درس‌ ترغیب نمایند. اینجانب سودابه نثاری با چنین مشکلی در هنرستان شهید سلیمانیان مواجه شدم. در سال تحصیلی اخیر بسیاری از دانش آموزان به بهانه های نختلف سعی می کردند در مدرسه و کلاس درس حاضر نشوند و در صدد غیبت کردن غیرموجه بر می آمدند. در سال تحصیلی اخیر بنده با ارائه راهکار های جذاب مدرسه محور و اجرای آن تصمیم گرفتم غیبت دانش آموزان را به کمترین مقدار ممکن برسانم. و این کار جز با جذاب نمودن محیط آموزشی هنرستان ممکن نبود.
 
 

مقدمه

مدرسه‌ گریزی‌ اگر همراه‌ با رفتارهای ضد اجتماعی‌ و گاهی‌ بزهکارانه‌ مثل نزاع‌، قشقرق‌ راه‌ انداختن‌، یا تهدید کردن‌ و فرار کردن‌ از خانه‌ باشد می‌تواند نشان‌ دهنده‌ یکی‌ از اختلالات رفتاری‌ دوران‌ دانش آموزی‌ به‌ نام اختلال سلوک‌ باشد. ویژگی‌های‌ اصلی‌ اختلال‌سلوک‌ شامل‌ رفتارهای‌ ضد اجتماعی‌، پرخاشگرانه‌ و خودسرانه‌ است‌. چنین دانش آموزانی‌ اغلب‌ به‌ نظر دبیرانشان بی علاقه‌ به‌ مدرسه‌، فاقد اشتیاق‌ به ادامه‌ تحصیل‌ و بی توجه‌ به‌ کار هستند. آنها اغلب‌ مردود می‌شوند و در مقایسه با همسالان‌ خود زودتر ترک‌ تحصیل می‌کنند. همه دانش آموزان گاه و بی گاه درباره مدرسه غُر می زنند اما طبق آماری که کارشناسان کلینیک اختلالات عصبی دانشگاه نوادا[1] در آمریکا اعلام کرده­اند ۵ تا ۱۰ درصد دانش آموزان آنقدر از مدرسه بدشان می آید که نمی خواهند به مدرسه بروند.
به گفته روانشناسان متخصص اگر متوجه شدید فرزندتان وقتی حرف مدرسه می­شود افسرده یا مضطرب می­شود، خودش را به مریضی می­زند تا مدرسه نرود و در خانه بماند، در مدرسه مدام از اتاق بهداشت یا دفتر سر در می آورد یا عمدا از صحبت کردن درباره بخش بزرگی از اتفاقات مدرسه سر باز می­زند باید مراقب باشید.
خوشبختانه معمولاً می توان این مشکل را حل کرد و گاهی اوقات راه حل بسیار هم ساده است. مثلاً ممکن است دبیر فقط به شاگردانی که جلوی کلاس می نشینند توجه داشته باشد و از آنها سؤال کند. به این ترتیب دانش آموزانی که ته کلاس می نشینند احساس می کنند مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته اند و ممکن است علاقه خود را به درس از دست بدهد. در چنین موردی فقط با عوض کردن جای دانش آموز و آوردن او به ردیف های جلوی کلاس مشکل حل می شود و او دوباره به درس و مدرسه علاقمند می شود اما گاهی اوقات مشکل اساسی تر و پیچیده تر از این هاست و حل آن هم به تلاش و صرف وقت بیشتری نیاز دارد. در زیر به تعدادی از مهمترین علل تنفر دانش آموزان از مدرسه اشاره شده است.

بیان مسئله

امروزه در همه جوامع مدرسه در حکم مهمترین نهاد تعلیم و تربیت جایگاه ویژه ای دارد و در کنار خانواده وظیفه تعلیم و تربیت دانش آموزان را به دوش می کشد و انسان امروز به شدت به تربیت رسمی و مدرسه نیاز دارد. زیرا مدرسه محل تجربه و راهنمای زندگی انسان است و بخش مهمی از زندگی دانش آموران مدرسه است زندگی و تربیت برای انسان دو مفهوم لازم و ملزومند. انسان تا وقتی زنده است به تربیت نیاز دارد و او را تربیت می کنند تا بتواند زندگی کند. تحصیل علم و کسب دانش، چگونه زیستن و تجربه اندوختن از اهداف والای آموزش و پرورش می باشد. اما مدارس امروز به دلیل مختلف خواسته ها و نیازهای اغلب نوجوانان را برآورده نمی کنند و نمی توانند در آنان ایجاد انگیزه نمایند.به عبارتی دیگر تک بعدی شده اند و فقط به جنبه های آموزشی به طور مطلق اهمیت می دهند و نیازهای عاطفی و احساسی و روحی و روانی آنان را در مراتب پایین تر قرار می دهند. برای ایجاد فرآیند یادگیری در محیط های آموزشی، ابتدا باید بستری مناسب فراهم باشد یعنی اینکه دانش آموز ابتدا به مدرسه و مسئولین علاقمند باشد و با روحیه ای شاد و با نشاط وارد این محیط بشود و در فضای آموزشی موجود احساس آرامش و امنیت و شادابی داشته باشد. یادگیری در محیطی توام با تهدید و ترس و ارعاب به سهولت انجام نمی گیرد. در چنین محیط هایی به جای برقرار فرآیند یادگیری متفکرانه هیجانات منفی و واکنش های نامطلوب شکل می گیرد. شادی و نشاط یکی از نیازهای روحی و روانی انسان است که در بسیاری از جنبه های حیاتی نقش موثری ایفا می کند و از نگاه صاحب نظران پیش نیاز اساسی و بستر لازم برای یک نظام تعلیم و تربیت پویا است. به عبارت دیگر نشاط به زندگی انسان معنا و مفهوم خاص می بخشد و حتی عواطف منفی ای مانند: ناکامی، ترس، نگرانی و ناامیدی را کاهش می دهد. یکی از عوامل موثر و مهم برای ایجاد نشاط و شاد بودن لبخند است چهره­های متبسم و خوش رویی افراد عامل موثری است که به فضای آموزشی نشاط بیشتری می­بخشد و با آفرینش لبخند می توان به محیط شادابی داد. شاید برای معدودی از دانش آموزان «مدرسه» تنها مکانی است که در آن جا غم ها و مشکلاتشان را فراموش می کنند و تصور می نمایند که ساعاتی که در مدرسه سپری می کنند از غصه هایشان کاسته می شود و این تغییر روحیه عامل موثری در شادابی آنان می­باشد. همکاران محترم فرهنگی لطفاً به این احساس زیبا و خوشایند آنها توجه لازم را داشته باشیم و آنان را درک نماییم. استفاده از دو عنصر محبت و عاطفه، لبخند و شادی بزرگ ترین سرمایه موجود در مدارس می­تواند تاثیرات بسزایی داشته باشد و هم چنین اگر روابط حاکم بر دانش آموز لذت بخش و صمیمی توام با محبت و احترام باشد و برنامه های آموزشی متعالی باشند این محیط برای آنان بسیار دوست داشتنی و لذت بخش می باشد. پس می توان چنین گفت: که یکی از مهم ترین کارکردهای نظام آموزشی تربیت انسان هایی است که بتوانند با حضوری فعال پویا و با نشاط در نظام اجتماعی موثر و شاداب زندگی کنند و در عبور از فراز و فرودهای زندگی و یافتن راه درست از خطا موفق باشند. به امید این که این مهم در آینده­ای نه چندان دور تحقق یابد.[2]

توصیف وضعیت موجود

اینجانب ........ شهرستان ........ هستم. بنده دارای مدرک ........ هستم و در سال تحصیلی اخیر با ....... دانش­آموز در ....... رشته مختلف در ارتباط هستم. در ......... ما در اوایل سال دانش آموزان به علت های مختلف از حضور در کلاس و مدرسه خود داری می نمودند و غیبت های غیر موجه یا خلاف واقع داشتند. از آنجا که موضوع حضور به موقع دانش آموزان در کلاس درس و مدرسه اهمیت زیادی دارد بنده تصمیم گرفتم از طریق راهکار های مختلف جذاب سازی محیط آموزشگاه از غیبت کردن غیر موجه دانش آموزان جلوگیری نمایم. بنابراین در پی این برآمدم که چگونه می توانم محیط هنرستان را بانشاط سازم که از غیبت­های دانش آموزان کاسته شود.

یافته های علمی

نشاط را می توان به شادی ....  معنای واقعی بخشد.
اکنون باید ببینیم نشاط در مدرسه که یک محیط آموزشی و تربیتی محسوب می شود به چه امکانات و شرایطی نیازمند است که با آنها بتوان محیطی مناسب و موفق در تربیت و آموزش و ارتقای علمی دانش آموزان در فضایی کاملاً متنوع صمیمی و باانگیزه های مثبت ایجاد کرد. برای رسیدن به چنین هدفی باید به عوامل ذیل به عنوان ضروریات یک محیط علمی بانشاط توجه شود.[3]
به عقیده روانشناسان رنگ اشیاء فضا و لباس افراد تاثیر مستقیمی در برقراری ارتباط شخص با آنها دارد بارها کوشیده ایم با فرد و فضا و یا حتی غذایی که می خوریم ارتباط برقرار کنیم اما نتوانسته ایم زیرا این دقیقاً تاثیر رنگ آنها بر روان ماست از این رو تا زمانی که دانش آموزان نتوانند خود را با فضای کلاس و اشیای داخل آن میز و نیمکت لباس دبیر و مانند آنها تطبیق دهد نمی تواند از حضور در کلاس درس لذت ببرد و در فضای آن احساس آرامش کند. به همان میزان که رنگ قرمز محرک و شادی بخش است و رنگ آبی ایجاد آرامش می کند و احساسی آمیخته با صلابت و شکوه در فرد ایجاد می کند و رنگ صورتی مهربانی و عطوفت ایجاد می کند.
مهمترین خصوصیات آدم های شاد عبارت است از:
 1. کنترل زندگی
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6. هدفمند هستند و با یادآوری شادی های زندگی احساس لذت می کنند
 7.  
 8.  
 9. بعضی از اتفاقات را عوامل مؤثر بر شور و نشاط دانش آموزان
- خانواده

....

تأثیر فراوان دارد.
- مدرسه شاد و با روح
مدرسه موقعیتی فراهم می کند تا دانش آموزان بتوانند فارغ از دغدغه های بزرگ سالانه، زندگی را بازی و تمرین کنند و کم کم آماده شوند تا در زمین واقعی زندگی به اجرا درآورند.
الف) شاداب سازی ظاهری مدرسه
محیط ظاهری و فیزیکی شاد بر شادابی و شادمانی افراد تأثیر دارد. این بخش شامل:
 1. فضاسازی و زیباسازی حیاط مدرسه: دیوارهای تزیین شده با نقاشی های زیبا، سطح زمین مناسب، کاشت درخت و فضای سبز، قرار دادن نیمکت های رنگی، زیبا، تابلوی زیبا در سردر مدرسه، مناسب بودن اندازه محیط مدرسه.
 2. ...
 3. ....
 4. ....3- زیباسازی و تمیز بودن نمازخانه، کتابخانه و کارگاه: استفاده از خوش بو کننده ها، قفسه های زیبا، مناسب بودن محیط کتابخانه، نمازخانه و کارگاه.
4- پوشش های ظاهری دبیر ها، مدیر و کارکنان، دانش آموزان: استفاده از روپوش های شاد برای دانش آموزان و همچنین پوشش مرتب و استفاده از رنگ های شاد و روشن برای کارکنان مدرسه.
5- رعایت بهداشت: تمیز بودن محیط مدرسه، کلاس ها، بهداشت فردی، اجتماعی، دانش آموزان
ب) دبیر شاد و با روحیه:
دبیر آهنگ و فضا و جو کلاس درس را تنظیم می کند، چنانچه قرار باشد که روح دانش آموزان پرورش و رشد یابد، ...
.....
... پر روحیه و با انگیزه باشد.

 پیشینه تحقیق:

پژوهشی تحت عنوان چگونه می توانیم مدرسه ای شاداب و با نشاط داشته باشیم:
(هما پورنعیم آبان ۸۵ تا تیر ماه ۸۷)
نتایج بررسی در دو دبیرستان دخترانه و پسرانه در شهرستان چناران چنین بیان می کند:
۱- برای زیباسازی فضای مدرسه (رنگ آمیزی - گل سبزی- پیام بهداشتی) ۹۴ درصد پسران و ۹۲ درصد دختران
۲- ایجاد موقعیت هایی برای بازی و تفریح ۹۰ درصد پسران ۹۲ درصد دختران نظر مثبت دادند.
۳- موسیقی ۸۷ درصد پسران و ۸۳ درصد دختران
۴- پر بار بودن برنامه صبحگاهی ۸۹ درصد پسران و ۸۵ درصد دختران
۵- افزایش زمان و تنوع زنگ استراحت پسران ۷۰ و دختران ۶۳
با توجه به نتیجه مذکور نسبت پسران به دختران برای افزایش زمان ساعات استراحت بیشتر است.
(زهرا اسدی ۸۷):
 در پژوهشی تحت عنوان چگونه می توانیم مدرسه را شاداب سازیم توجه خاص به ساعات استراحت دارد و ایشان برای راحل این این مساله ورزش صبحگاهی و زیباسازی و جذاب کردن محیط مدرسه و ساختمان آنرا موثر دانسته است.

نتیجه گیری:

 پس از انجام اقدامات فوق، محیط مدرسه تا اندازه ای تغییر کرد که این تغییر هم در رفتار دانش آموزان مشهود بود و هم دانش آموزان و دبیران احساس آرامش بیش تری داشتند و هم موجب یادگیری بهتر دروس دانش آموزان در کلاس گردید.
علاوه بر این تعداد زیادی از بازی های خطر آفرین آنان مانند: دویدن های اضافی، لگد بازی، دعوا، کشتی و... در محیط آموزشی کاسته شد و دانش آموزان به ورزش و بازی های جذاب و بی خطر روی آوردند؛ دبیران نیز همواره در پی یافتن راه های جدید برای ایجاد نشاط بیش تر و آرامش روحی و روانی دانش آموزان در ساعات استراحت کلاسی بودند.
با توجه به تعداد زیاد دانش اموزان و کمبود فضای تفریحی و آموزشی  مطالعات، بررسی ها و مشاهدات انجام شده و تلاش های مستمر مدیر آموزشگاه، مربّی پرورشی، مربی ورزش، همکاران، اولیای محترم دانش آموزان و در پایان و پیگیری های خودم به این نتیجه رسیدیم که می شود با کمترین امکانات، میتوان محیط شاد و با نشاطی را (بدون در نظر گرفتن مدّت زمان) درساعات استراحت کلاسی بوجود آورد.


پیشنهادات:
نکته‌هایی‌ برای‌ تأمل‌ در غنی‌سازی برنامه درسی و‌ فرهنگ‌ آموزش‌
دو هدف‌ آموزش‌ و پرورش‌ که‌ همه‌ی‌ مردم‌ و متخصصان‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ دنبال‌ آن‌هستند، یعنی‌ توانایی‌ علمی‌ و پرورش‌ شخصیت‌،
....
شخصیت‌ شده‌ و بالعکس‌.
گینز برگ‌ و هانسون‌، 1986، گزارش‌ داده‌اند
.....
و یا برای‌ آموختن‌، ارزش‌ بیش‌تری‌ قایل‌ هستند و در آزمون‌های‌ پیشرفت‌ درسی‌، نمرات‌ بالاتری‌ کسب‌ می‌کنند.
بر این‌ اساس‌ مدارس‌ باید در قبال‌ پرورش‌ شخصیت‌ و رشد همه‌ جانبه‌ی‌ کارکنان‌، دانش‌آموزان‌ و اولیای‌ آن‌ها حساس‌ بوده‌ و متعهدانه‌ عمل‌کنند.
باید بپذیریم‌ که‌ رشد همه‌ جانبه‌ی‌ شخصیت‌ دانش‌آموزان‌ نیازمند داشتن‌ برنامه‌ی‌ جدّی در مدرسه‌ است‌ و صرفاً به‌ اجرای‌ تکنیک‌های‌ خاصی‌ از آموزش‌ شخصیتی نباید بسنده کرد‌، آموزش‌ هنر و موسیقی،‌ تربیت بدنی‌، بسیاری‌ از جنبه‌های‌ شخصیت‌ انسان‌ را در بر می‌گیرد و این‌ در حالی‌ است‌ که متأسفانه‌ حرمت‌ این‌ دروس‌ در مدارس‌ از شأن‌ کافی‌ برخوردار نیست‌.
ارزشمندترین‌ خوی‌ و خصلت‌ مردان‌ حلم‌ است‌.[4] عقلی‌ که‌ همراه‌ و مقارن‌ با حلم‌ نباشد، خیری‌ در آن‌ نیست‌. به‌ منزلت‌ حقیقی‌ ایمان‌ نمی‌توان رسید مگر با حلم‌ و رأفت‌.[5]
هنگامی‌ که‌ ارزش‌های‌ دوستی‌، همکاری‌ و تعاون‌ و مسئولیت‌پذیری‌، صبوری، جدّی‌ گرفته ‌می ‌شوند، مدرسه‌ به‌عنوان‌ بهترین‌ محیط‌ برای‌ یادگیری‌ و روابط‌ دوستانه‌ به شمار می ‌آید. وقتی‌ که‌ برنامه‌ی‌ درسی‌ زاید و تکراری‌ وجود ندارد و فقط‌ نکات‌ اساسی‌ مطرح‌ می‌شود، دانش‌ آموزان‌ فرصت‌ تفکر در آن‌چه‌ را که‌ می‌آموزند، به دست‌ می‌آورند.
آن‌ها معنی‌ و مفهوم‌ واهمیت‌ آن چه‌ را که‌ می‌آموزند، به‌ خوبی‌ درک‌ می‌کنند و این‌ موجب‌ می‌شود که‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مدرسه‌ و کلاس‌ درس‌ علاقه‌ پیدا کنند و احساس‌ تعلّق‌ خاطر و وابستگی‌ به‌ مدرسه‌ را در خود رشد دهند.
سوارز، میلز و استوارت‌، 1987، ویژگی‌های‌ محیطی‌ را که‌ تفکر در آن‌ پرورش‌ می‌یابد چنین‌ برشمرده‌اند: قدرشناسی‌، بخشش‌، عطوفت‌، هم‌دردی‌، بردباری‌، تفاهم‌، بصیرت‌، خوش‌ اخلاقی‌، عزت‌نفس‌، همکاری‌، انعطاف‌پذیری‌ و توانایی‌ تمرکز و تلاش‌، محیط‌ رشد اندیشه‌ و تفکر خلاّق‌ و ظرفیت‌های‌ انسانی‌ است‌، در مقابل‌، رقابت‌، نیاز به‌ اثبات‌ خود، سردرگمی‌، ترحم‌، بی‌صبری ،شتاب‌زدگی‌، خستگی‌، حالت‌ تدافعی‌، تعارض‌، سرزنش‌، خودخواهی‌، عصبانیت‌، موجب‌ مرگ اندیشه‌ها و مانع‌ تفکر است‌.
برای‌ عملیاتی‌ کردن‌ این‌ رویکرد، خلاصه‌پردازی‌ و فشرده‌سازی‌ و تلفیق‌ برنامه‌ی‌ درسی‌ دوره‌ی‌ ابتدایی‌ را باید جدّی‌ گرفت‌، حلقه‌های‌ غنی‌سازی‌ مدرسه، قبل‌ از شروع‌ سال‌ تحصیلی ‌می ‌توانند، فشرده‌سازی‌ و تلفیق‌ برنامه‌ی‌ درسی‌ را در دستور کار خود قرار دهند و با حذف‌ موادزاید و تکراری‌، تلفیق‌ موضوعات‌ درسی با ارزش ها و مهارت های زندگی، فرصت‌های‌ لازم‌ برای‌ تفکر و مطالعه‌ عمیق‌تر محتوا، ارتباط‌ مفاهیم‌ درسی‌ با یک‌دیگر، تکرار آزمایش‌ها و تجربیات‌ اساسی‌، مشاهده‌ و ترسیم‌ و جمله‌بندی‌، گزارش‌ و بحث‌ روی‌ نتایج‌ و تجربه‌ها، حل‌ معماها و درک‌ دقیق‌تر مفاهیم‌ پس‌ از آزمایش‌ها، و بالاخره کسب مهارت های زندگی، بوجود آورند.
در واقع‌ برنامه‌ی‌ درسی‌ بین‌ رشته‌ای‌ (تلفیقی‌) می‌کوشد، مجموعه‌ درس‌ و زندگی‌ را به طور واقعی‌ و ملموس‌ در هم‌ تنیده‌ سازد. دانش‌آموزان‌ در مدرسه ‌با این‌ رویکرد فرصت‌ می‌یابند با تمرین‌ دموکراسی‌، مهارت‌های‌ زندگی‌ را بیاموزند، چرا که ‌یادگیری‌ دروس‌ و مهارت‌های‌ زندگی‌ تفکیک‌ ناپذیرند. در تلفیق محتوی با مهارت ها و ارزش ها، از خود باید پرسید کدام مهارت یا ارزش را با کدام محتوی باید تلفیق کرد؟
 

منابع:

1. روزنامه کيهان، شماره 18899 به تاريخ 24/6/86، صفحه 10 (مدرسه)
2. صباغیان، زهرا (1384)، «مدرسه و تقویت نشاط و امید به زندگی»، ماهنامه پیوند، انجمن اولیا و مربیان، شماره 309، 310، 311،
3. نهج البلاغه
4. http://raheelm.com
5. www.tebyan.net
 

[1]University of Nevada, Reno
[2] سایت راه علم
[3]  روزنامه کيهان، ص 10
[4]  غررالحکم، ج 2.
[5] همان، ج 6.
اقدام پژوهی چیست؟

تعاریف اقدام پژوهی

تعریف اول :

اقدام پژوهی چیست؟

اقدام پژوهی به هر فعالیتی گفته می شود که منجر به تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب تر شود. اقدام، محور اصلی در این نوع تحقیق است. به این معنا که شخص یا اشخاص، اقدام خود را در حین کار و فعالیت خود مورد پژوهش قرار می دهند. هدف از این کار بهسازی امور و اثربخش کردن آنها است.

هدف از اقدام پژوهی مانند پژوهشهای مرسوم و دانشگاهی، پی بردن به روابط پدیده ها یا به اصطلاح متغیرها نیست، بلکه به بررسی موضوع هایی می پردازد که فرد یا افراد در محیط کار و شغل خود با آن درگیر هستند و می خواهند از راه پژوهش آن را حل کرده یا کاهش دهند. بنابر این:

تغییر در وضعیت موجود هدف عمده در این تحقیق است.

این پژوهش راه حل های مناسب برای مشکلات را جستجو می کند و پاسخی است به انتقادهایی که از کاربردی نبودن اکثر پژوهش های مرسوم به عمل می آید.

ویژگیهای اقدام پژوهی:

تفاوت اقدام پژوهی با سایر انواع پژوهش ها را می توان به صورت عمده در فرآیند عمل لحاظ کرد. به این صورت که در اقدام پژوهی، محقق قدم به قدم، ضمن ایجاد تحول در محیط کار یا منطقه تحت پوشش خود، به اطلاعات و یافته هایی دست پیدا می کند. به عبارت دیگر اقدام پژوهی در سرانجام کار خود منجر به ایجاد تغییر در وضع موجود می شود، برخی از ویژگیهای اقدام پژوهی عبارتند از:

 1. پژوهشی مشارکتی است: این نوع پژوهش مشارکتی است، زیرا فرد یا افراد اقدام پژوه با یاری همکاران و سایر پرسنل و نیز افراد جامعه یا سایر ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی اقدام به پژوهش می کنند. در حالی که در پژوهش های مرسوم و دانشگاهی مسئله مورد تحقیق ضرورتاً مسئله خود محقق نیست بلکه محقق به عنوان فردی حرفه ای وارد جریان تحقیق می شود.
 2. تاکید بر عمل دارد: در این پژوهش تاکید بر این است که اقدامی در محیط  کاری صورت گیرد که منجر به اصلاح و یا تغییر وضعیت شود. بنابراین مطالعه توصیفی برای تعیین علل وضع موجود، یا عوامل موثر بر آن
 3. هیچکدام اقدام پژوهی محسوب نمی شود. زیرا نتیجه این نوع پژوهش به طور مستقیم و بلافاصله در بهبود وضعیت ارائه خدمات و اجتماع تاثیر نخواهد داشت.
 4. خود ارزیاب است: تغییرهایی که در فرآیند پژوهش صورت می گیرد  یعنی چگونگی پیشرفت کار و حتی نتیجه تغییر و اصلاح موقتی، همواره توسط خود پژوهشگران یا افراد درگیر در پژوهش مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 5. مبتنی بر ارزش های درونی افراداست:  افراد درگیر در این پژوهش در برابر موضوع پژوهش نوعی احساس درونی و تعلق خاطر دارند. نوعی احساس تعهد و نیاز به تغییر و تحول در محیط کار و اجتماع  ایجاد می کند. بنابراین تا پرسنل چنین میل و احساسی نداشته باشند چندان راغب برای انجام این پژوهش نخواهند بود.
 6. ساده است: چون هدف از این کار حل مسائل و مشکلات موجود در محیط کار می باشد بنابراین حالتی ساده دارد و بدون توجه به مراتب تحقیقاتی معمول روند ساده تری را طی میکندومحقق فردی است که می خواهد وظیفه شغلی و اجتماعی خود را به بهترین وجه انجام دهد. بعنوان نمونه کارمندی که برای بهبود وضع محیط کاری خود اقدام به بررسی و پژوهش می کند، کار او دور از پیچیدگی های اداری و سازمانی است.
 7. روشی ساده است: این روش پیچیدگی های برخی روشهای تحقیق علمی را ندارد. هم چنان که می دانید در روش های تحقیق مرسوم و علمی، مراحل تحقیق ویژه ای را باید طی کرد که هر مرحله مستلزم داشتن مهارت های خاص آماری یا روش تحقیق است. مثل تعیین متغیرها، نمونه آماری، روش های تجزیه و تحلیل آماری، تعریف های عملیاتی و جز این ها. اما اقدام پژوهی در مقایسه با پژوهش های علمی، انعطاف پذیرتر است. به همین علت محقق مجبور نیست خطی مستقیم را پیش گیرد و تا آخر ادامه دهد. بلکه به تناسب پیشرفت کار و در حین کار، می تواندتجدید نظر کرده و اقدام های پیش بینی نشده ای انجام دهد.
 8. تعمیم پذیری یافته ها ضروری نیست: گرچه در این روش نیز تلاش بر این است تا ضمن حل مسئله های گوناگون بر دانش خود و دیگران بیفزائیم، اما مانند پژوهش های  دانشگاهی تعمیم پذیر بودن یا نبودن این روش چندان مورد نظر نیست. ممکن است این روش حل مسئله در موارد مشابه دیگر صدق بکند و بهتر آن است که بتوان این نوع یافته ها را در موارد دیگر نیز به کار گرفت، اما چندان دغدغه کاربرد در همه موارد را نخواهیم داشت.آنچه مهمتر است ادامه اقدام موفق در زمان های بعد از اتمام آن و یا تعمیم زمانی آن می باشد.
 9. نگاهی از درون است: اقدام پژوه از درون محیط کاری و اداری خود به مسائل می نگرد و هدفش حل مسائل درونی و فعلی است. در حالی که در پژوهش های دانشگاهی نگاه از بیرون به درون است. بنابراین در چنین تحقیقاتی منظور از محقق کسی است که تحقیق می کند، اعم از اینکه در امر تحقیقات علمی متخصص باشد یا نباشد.

اهمیت و ضرورت اقدام پژوهی:

 1. یکی از راههای مناسب برای حل مسئله است.
 2. پژوهش حین انجام کارهای اداری است.
 3. به راه های نو و خلاقانه منجر می شود.
 4. باعث اصلاح وضع نامطلوب می شود.
 5. فرهنگ پژوهش عمومی می شود.
 6. باعث رشد و بالندگی عمومی می شود.

راه حل های تئوری جای خود را به راه حل های عملی و منطقی می دهد.

 ویژگی اقدام پژوه:

 1. اقدام پژوه یک فرد مسئولیت پذیر است که برای  رضایت خداوند و آرامش روحی خودش اقدام به کار مثبت می کند.
 2. از بهبود وضع  محیط کاری خود احساس لذت و رضایت نموده و وقتی گزارش کار پژوهشی خود را ارائه می کند از آن به عنوان یک اثر ارزشمند دفاع می نماید.
 3. کسانی که در محیط کار و اجتماع خود دست به پژوهش می زنند، به ابعاد مختلف و ظرایف اطراف خود توجه بیشتری نموده و عمیق تر، با فکر و اندیشه و تعقل بیشتر دست به تلاش و فعالیت می زنند، با مسئله برخورد کرده و در حل آن می کوشند. حل مسائل پیرامون زندگی موجب افزایش اطلاعات و توانمندی های افراد جامعه می شود. به ویژه که اقدام پژوه، با تعامل فکری با دوستان یا همکاران، محیط صمیمی و مشارکتی برای تحقق اهداف خود پدید می آورد، از تجارب، معلومات و همکاری های افراد مختلف بهره مند می شود و این امر به بالندگی شخصیت او منجر می شود.
 4. کسانی که به اقدام پژوهی می پردازند معمولا افراد خلاق و مبتکری هستند. همچنین از سوی دیگر با اقدام پژوهی خلاقیت فرد شکوفا می شود.
 5. اقدام پژوه فردی نوگراست و بدنبال تغییر و تحول پیرامون خود می باشد.
 6. توانمندی و اعتماد به نفس فرد بیشتر می شود زیرا به دلیل درگیری ذهنی و فکری با جوانب مختلف موضوع، توانمندی افراد اقدام پژوه در کنترل وقایع پیرامونشان افزایش می یابد. تجارب آنان با اندیشه، تعقل، تدبیر و تفکر همراه می شود و چنین کسانی زندگی خود را با علم و پژوهش همراه کرده و به ارتقای کیفی شرایط موجود می پردازند.
 7. اقدام پژوهی می تواند باعث شود افراد انتقاد پذیر، مشارکت جو، شجاع، با اعتماد به نفس، ایثارگر و از خودگذشته، دلسوز و مهربان و با گذشت و... شوند.

تفاوت اقدام پژوهی Action Research با پژوهش دانشگاهی Academic Research و اشتراک آنها

 • تفاوتها
 1. موضوع پژوهش دانشگاهی نسبت به موضوع اقدام پژوهی کلی تر است.
 2. اقدام پژوهی در کوتاه ترین زمان نتیجه می دهد
 3. مراحل عمل پژوهش دانشگاهی خطی است. یعنی اثر A به روی B سنجیده می شود. ولی اقدام پژوهی فرایندی است، یعنی دورانی است.
 4. پژوهش دانشگاهی به پژوهشگر متخصص نیاز دارد ولی اقدام پژوهی به وسیله فردی نیمه متخصص نیز امکانپذیر است.
 5. اقدام پژوهی کاربردی است. اما پژوهش دانشگاهی ممکن است کاربردی باشد و یا بنیادی
 6. اقدام پژوهی در پی تعمیم یافته های خود نیست. اما در پژوهش دانشگاهی، تعمیم یکی از دغدغه های اساسی پژوهشگر است.
 7. اقدام پژوهی، پژوهشی شخصی است، یعنی محور اساسی مسئله من است. مثال: چه مشکلی برای من بوجود آمده و باید حل کنم.
 • تشابه ها

۱) هر دو نظام مند بوده.

۲) هر دو احتیاج به اطلاعات دقیق و جدید دارد.

۳) هر دو به صورت نظام مند کنترل می شود.

۴) هر دو دانشی تولید و موجب بهسازی امور می شوند.

۵) هر دو احتیاج به ابزار سازی برای جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل درست اطلاعات دارند.

   مراحل اقدام پژوهی:

پژوهش به عنوان جست و جوی نظام مند برای کشف مجهول یا حل مسئله، نیازمند طی مراحلی است که یکی از مهمترین این مراحل طراحی مطالعه و پیش بینی مراحل مختلف تحقیق می باشد. با توجه به نوع و هدف پژوهش، نیز علاقه ها و سلیقه های پژوهشگر، مراحل پژوهش در عین تبعیت از منطق علمی و عقلی، می تواند صورت های متفاوتی پیدا کند. برای نمونه در مقایسه با پژوهش های رسمی و دانشگاهی که معمولاً خطی و تا حدودی تمام مراحل از پیش تعیین شده است، مراحل اقدام پژوهی در عین پیروی از مراحل خاص دارای انعطاف بیشتری است. اقدام پژوهی به طور ساده دارای سه مرحله عمده است: تشخیص، تغییر و ارزیابی. به این معنا که اقدام پژوه مسئله ای را تشخیص می دهد، تلاش می کند وضع نامطلوب را تغییر دهد و این تغییر را ارزیابی علمی کند. اگر پاسخ مثبت بود کار را ادامه می دهد در غیر این صورت به راه های دیگری می اندیشد. بنابر این مراحل اقدام پژوهی مراحل کاملاً خطی یا پلکانی نیست، بلکه محقق در هر زمان صلاح بداند به تغییر راه حل و اجرای مجدد عملیات می پردازد. لذا اقدام پژوه مانند یک معمار باید ابتدا به طراحی این نقشه بپردازد که به آن "پیشنهاد اقدام پژوهی" می گویند.

 این مراحل به طور خلاصه شامل موارد ذیل می باشد:

 1. انتخاب و بیان مساله
 2. گردآوری اطلاعات پیرامون مسئله
 3. مطالعه و تفکر پیرامون راه های حل یا کاهش مساله
 4. جمع آوری اطلاعات (شواهد ۱) قبل از مداخله
 5. اجرای راه حل
 6. مشاهده عمل و جمع آوری اطلاعات (شواهد ۲)  بعداز مداخله
 7. بحث و نتیجه گیری و دادن گزارش نهایی

 مرحله اول : انتخاب موضوع و عنوان اقدام پژوهی

 1. مشخص کردن موضوع و عنوان پژوهش

نخستین گام در هر اقدام پژوهی، تعیین موضوع یا زمینه تحقیق می باشد. لازم است پژوهشگر مشخص کند که: آیا موضوع مورد توجه وی با مشکلات موجود در زتدگی و محیط پیرامونش ارتباط دارد؟ آیا موضوع قابل بررسی و تحقیق است؟ برخی مواقع پژوهنده موضوعی را انتخاب می کند که به علل گوناگون از جمله وسیع بودن موضوع یا ارتباط آن با عوامل مختلف اجتماعی، امکان پژوهش در مورد آن بعید به نظر میرسد مثلاً حل مشکل بیکاری و فقردر جامعه.

انتخاب عنوان گام مهمی است، اما نباید زیاد نگران بود زیرا در هر مرحله از کار می توانید حتی موضوع و محور اصلی پژوهش خود را تغییر دهید. موضوع شما نمی تواند بررسی وضعیت و یا بررسی ارتباط و یا بررسی علل یک مشکل باشد. به عنوان یک اقدام پژوه موضوع شما باید بدنبال بهبود و یا اصلاح وضعیت باشد.

 بنابراین  موضوع پژوهش باید:

 1. مورد علاقه شما باشد.
 2. پژوهش پذیر باشد: مثلاً بهبود وضعیت اقتصادی، رفع بیکاری مشکلات گسترده ای هستند که برای حل آنها تلاشی ملی مورد نیاز است.
 3. دارای اهمیت باشد: موضوعی دارای اهمیت است که مرتبط با شغل شما و نتیجه آن برای دیگران هم شایان توجه و تامل باشد.
 4. در توان پژوهشگر باشد: باید توانایی علمی، امکانات و شرایط لازم برای اجرای پژوهش را داشته باشید.
 5. منابع اطلاعاتی کافی در اختیار داشته باشید.
 6. موضوع باید مطلبی باشد که واقعاً پاسخ آن از پیش معلوم نباشد و دیگران نیز در این باره کاری نکرده باشند. از کارهای تکراری، تقلیدی و کم ارزش دوری کنید.

عنوان تحقیق چگونه باشد؟

 • عنوان تحقیق باید مسئله اصلی پژوهش را در برگیرد. مثلاً اگر موضوع مورد علاقه ما ازدحام بیمار، نارضایتی مراجعه کنندگان و یا پایین بودن پوشش تنظیم خانواده، و... است در عنوان نیز آورده شود.
 • عنوان باید روشن و رسا باشد.
 • محدود به محل کار و منطقه تحت پوشش باشد. هر کدام از پرسنل در محدوده کاری خود می تواند دست به تحقیق بزند.
 • باید تغییر وضع موجود در جهت بهبودی و ارتقاء را نشان بدهد.

مسئله (مشکل) تحقیق می تواند شامل موارد زیر باشد:

۱) نابسامانی  وضعیت جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی در...

۲) عدم استقبال زنان از وسائل پیشگیری از بارداری در مرکز بهداشتی درمانی...

۳) ازدحام بیماران در پذیرش بیمارستان...

۴) وضعیت نابسامان توزیع دارو در یک بخش بیمارستانی

که مسئله مورد تحقیق می باشند اما هیچ تغییری را نشان نمی دهد. که برای تبدیل آن به موضوع تحقیق و یا عنوان اقدام پژوهشی بایست به شکل زبر ارائه شود:

۱) بهبود وضعیت جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی در...

۲) افزایش درصد استفاده کنندگان از وسائل پیشگیری از بارداری در مرکز بهداشتی درمانی...

۳) کاهش ازدحام بیماران در پذیرش بیمارستان...

۴) ساماندهی وضعیت توزیع دارو در بخش...

نشان دهنده تغییر در جهت بهبود و ارتقاء می باشد.

واژه هایی همچون: تقویت، افزایش، کاهش، تغییر، اصلاح، ایجاد، حل، رفع، تبدیل، بهبود، توسعه و... دلالت بر تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب دارد و بهتر است عناوین اقدام پژوهی با اینگونه کلمات و اصطلاحات آغاز شود.

۲) بیان مسئله تحقیق:

الف) تعریف موضوع:

در این قسمت توضیحات کلی و شرح ابعاد موضوع اقدام پژوهی و ارتباط آن با کار محقق ارائه می شود. به عنوان مثال در مورد موضوع ازدحام بیماران در پإیرش بیمارستان بایستی برای رفع ابهامات و اصطلاحاتی که در این موضوع ذکر شده و نیز ارتباط بین آنها توضیحاتی قید گردد. در این مورد “پذیرش بیمارستان” به عنوان یک اصطلاح باید در ابتدای بیان مسئله بطور کامل توضیح داده شود.

مثلاً

“پذیرش بیمارستان یکی از واحدهای بسیار مهم بیمارستان و یکی از اولین سطوح تماس بیمار با بیمارستان می باشد، که از جهات مختلف از جمله امور مالی بیمارستان، تاثیر نحوه برخورد و ارائه خدمات پذیرش در رضایتمندی مراجعین، وضعیت روحی مراجعین خصوصاً در زمان اورژانسها و... از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. وجود نظم و قانونمندی و ارائه خدمات مناسب به ارباب رجوع از جمله وظایف مسلمم این واحد می باشد. وظیفه این واحد تشکیل پرونده بستری دائم برای بیماری می باشد که پس از معرفی و دستور پزشک واحد و اخذ تعرفه و تشکیل پرونده بیمار را به بخش مورد نظر ارجاع می دهد.”

ب) چگونگی تشخیص مسئله (مشکل) و یا نحوه مواجهه با آن:

مسئله (مشکل)، هسته اصلی کار اقدام پژوهی است و همه فعالیت های اقدام پژوه حول محور مسئله می چرخد لذا لارم است چگونگی تشخیص مسئله یا مواجهه با آن در گزارش شرح داده شود.

تشخیص و یا مواجهه به مسئله عبارت است از اینکه محقق یا محققان متوجه وجود مشکلی بشوند که آنها را در کار خود از رسیدن به وضع مطلوب باز می دارد. بسیاری از افراد هستند که توجهی به وقایع اطراف خود ندارند و ممکن است با یک ضعف یا گره کاری ده ها بار برخورد کرده باشند اما توجهشان جلب نشود. مشکل، نقص، ضعف یا گره کاری تا توجه محقق را جلب نکند، مسئله محسوب نمی شود.

موارد تشخیص و مواجهه با مسئله می تواند شامل موارد ذیر باشد:

اقدام پژوه بطور ناگهانی با مسئله برخورد می کند.

اقدام پژوه مدتها با مسئله برخورد داشته اما ناگهان به فکر چاره می افتد.

مشکلی که پیش زمینه آن را دیگران به اقدام پژوه گزارش می نمایند، شامل گزارش نظارت سطوح بالاتر

مشکل و مسئله ای که پیش زمینه آن را خود اقدام پژوه بدست می آورد. مثلاً در مورد وضعیت نابسامان توزیع دارو در یک بخش می تواند نتیجه تجربه اقدام پژوه در آن بخش باشد

ج) توصیف دقیقی از وضعیت موجود در رابطه مسئله (مشکل):

در این مرحله محقق تلاش می کند تا وضعیت موجود را به روشنی توضیح داده به گونه ای که خواننده بتواند از وضعیت مورد نظر تصویر واقعی و بدون ابهام و پرسشی به دست آورد. در این قسمت همه ابعاد، زوایا، کمبودها، ضعف ها، کاستی ها، نقص ها، به ویژه مواردی که بناست تغییر یابد، مورد بررسی و بحث قرار داده می شود. وضعیت موجود گاه ممکن است نسبت به شرایط استاندارد نامطلوب باشد و گاهی ممکن است وضع موجود مشابه سایرین است اما اقدام پژوه قصد دارد وضع را بهتر از آنچه هست نماید.

 مثال مربوط به ازدحام پذیرش بیمارستان:

“بیمارستان “الف” دارای ۱۰۰ تخت بستری می باشد که همه روزه بطور متوسط ۴۰ نفر جهت پذیرش در بخشهای مختلف بیمارستان به این واحد مراجعه می نمایند. در این واحد در هر شیفت یک نفر مشغول به کار می باشد. این وحد در کنار ورودی درب اورژانس بیمارستان واقع شده که فضای کمی به محل انتظار آن اختصاص یافته است و عموماً در ساعتهای فعال کلنیکهای بیمارستان مراجعین اورژانس و همچنین بیماران نیازمند بستری دائم در ورودی این محل موجب ازدحام می شود.

هر روز صبح ما شاهد برخوردهای مردم با یکدیگر و با مسئولین پذیرش ابراز نارضایتی آنان از نحوه ارائه خدمات هستیم. با توجه به نزدیک بودن ورودیهای اورژانس و پذیرش به یکدیگر در اکثر اوقات در انتقال بیمار از آمبولانس به اورژانس به دلیل اردحام اختلال ایجاد شده و حتی رفت و آمد عادی را تحت الشعاع قرار می دهد.

گاهاً شکایات مردمی از ازدحام افراد و مشکلات ناشی از آن به مسئولین بیمارستان نیز منعکس می گردد که می تواند وجهه بیمارستان را در منظر عمومی را خدشه دار سازد.

از دلایل وجود این اردحام می توان به کمبود پرسنل، محل نامناسب واحد پذیرش، همزمانی ارائه خدمات بستری و سرپایی در بعضی از ساعات روز، طولانی شدن دریافت تعرفه توسط بانک، کمبود مهارت پرسنل واحد در تکمیل سریع پرونده ها و ارجاع آن، توقعات نامناسب مراجعین از مسئولین واحد پذیرش جهت کاهش تعرفه ها و اتلاف وقت در این مورد، اطلاع رسانی نامناسب بخشها در رابطه با تختهای خالی به واحد پذیرش، مهارت ناکافی پرسنل در استفاده از سیستم های رایانه ای، عدم آشنایی مسئول واحد پذیرش با چگونگی استفاده از سیستم HIS بیمارستان و گاهاً نداشتن تخت خالی در زمان مراجعه واصرار مراجعین به بستری و می باشد. “

د) اهمیت و ضرورت تحقیق:

 با ارائه برخی از آمارها و شاخص ها، مدارک و شواهد وضعیت مشکل باید به گونه ای ارائه شود تا خواننده بتواند ضرورت موضوع را مانند محقق درک کند و آن را مهم تلقی نماید. آنچه را که فرد مشاهده می کند باید به گونه ای ارائه کند تا خواننده بتواند تصویر واقعی و بدون ابهام و پرسش بدست آورد. با ارائه مطالب کامل، ارتباط فکری و کلامی با خواننده برقرار و همچنین مشخص می شود که محقق به موضوع تحقیق احاطه کافی دارد. محقق باید مشخص نماید که اگر این اقدام را صورت ندهد چه زیان هایی خواهد داشت و اگر به آن بپردازد، چه منافعی در بر خواهد داشت.

مثال:

“این مسئله برای من اهمیت بسزایی دارد زیرا نبودن نظم در واحد پذیرش و ارائه ننمودن خدمات به موقع و مناسب به مراجعین علاوه بر آشفتگی روحی بیمار و همراهان وی برای کارمندان پذیرش نیز اثرات منفی بدنبال خواهد داشت. این موضوع باعث می شود که پرسنل پذیرش نتوانند با فراغ بال پذیرش را انجام داد، و به دلیل عجله در کار تکمیل پرونده و پاسخگویی به تعداد بیشتری از مراجعین در زمان کمتر، خطاهای ثبت داده ها و نیز اخذ تعرفه ها صورت گیرد که تبعات مختلفی را به دنبال دارد. از طرفی مشتریان بیمارستان که در بدو ورود و پذیرش در بیمارستان با تجربه نامناسبی روبرو شده اند قطعاً در شاخص رضایتمندی بیمارستان تاثیر منفی خواهد داشت.”

ه) انگیزه محقق از تحقیق:

در اقدام پژوهی موضوع کاملاً با کار فرد ارتباط دارد و محقق باید مشخص نماید که به چه انگیزه ای اقدام به پژوهش می نماید. احساس تعهد شغلی، تعهد الهی، وطن دوستی، تعصب، وجدان، ترحم، قصد خدمت به فرد، جامعه و بشریت یا . کدامیک باعث شروع تحقیق شده است. تحقیقی که از انگیزه بالاتر برخوردار است، اعتبار بالاتری دارد.

مثال:

“با عنابت به اهمیت و رسیدگی به موقع و سریع به بیماران و نیز کاهش تعارضات روحی در بدو ورود به بیمارستان تعهد و دلسوزی و تکریم ارباب رجوع از انگیزه هایی بوده که باعث شد این موضوع برای اقدام پژوهی انتخاب شود.”

و) هدف از تحقیق:

هدف محقق می تواند کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد. مثلاً در یک تحقیقی با عنوان “افزایش درصد استفاده از لوله بستن در مرکز بهداشتی درمانی ” هدف کوتاه مدت محقق می تواند افزایش آمار افراد استفاده کننده از این روش در مدت زمان مورد نظر، هدف بلند مدت کاهش رشد جمعیت و داشتن زندگی سالم تر برای مردم منطقه باشد.

حتی تلاش برای حل مشکل می تواند هدف کوتاه مدت محقق و رشد و شکوفایی کشور و خشنودی خداوند و رضایت مردم به عنوان اهداف بلند مدت باشند.

مثال:

“هدف کوتاه مدت ما از این اقدام، کاهش ازدحام بیماران در واحد پذیرش و هدف نهایی یا (بلند مدت) ما بالا بردن کیفیت ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مراجعین می باشد.”

مرحله دوم  گردآوری اطلاعات پیرامون مساله ( قبل از مداخله )

منظور از اطلاعات و مدارک در این مرحله (قبل از مداخله)  مدارک یا شواهدی است که نشان می دهد وضع موجود (وضع نامطلوب) چگونه است و وقتی با اطلاعات و مدارک بعد از مداخله (پس از اقدام برای تغییر) مقایسه شود نشان می دهد که چقدر اقدام ما موفق بوده است. از سوی دیگر هر چه اطلاعات کامل تر و دقیق تری جمع آوری نماییم راه حل مناسبتری نیز برای حل آن خواهیم یافت. از همه مهمتر آنکه اعتبار یافته های ما و نیز تغییراتی که پیشنهاد می کنیم به دقت و صحت نوع اطلاعاتی که انتخاب کرده ایم بستگی دارد.

برا ی گردآوری اطلاعات لازم است موارد ذیل کاملاً رعایت شود:

 1. قبل از شروع جمع آوری مدارک و شواهد درباره نوع منابع اطلاعاتی، افرادی که باید به آنها مراجعه کنید، نوع ابزار، روشهای ثبت اطلاعات و بایگانی آنها، روش فیش برداری، احتمالاً کدگذاری اطلاعات تصمیم بگیرید و آنها را لیست کنید.
 2. مهمترین نکته آن است که اطلاعاتی جمع آوری شود که بتواند تغییر ایجاد شده را مشخص نماید.
 3. اطلاعات را با طبقه بندی خاص نگه دارید تا رجوع به آن ها آسان شود. برای هر کدام می توانید پوشه یا جعبه ای تعیین نمایید.
 4. سعی کنید در زمینه هایی که مربوط به پژوهش شما نیست اطلاعات جمع آوری نکنید. اطلاعات بی ربط ارزشی برای کار شما نخواهد داشت.
 5. اطلاعات جمع آوری شده را به کمک همکاران و آگاهان در زمینه مورد تحقیق نقد و بررسی کنید.
 6. تا پایان تحقیق، داده ای را بیرون نریزید. حتی پس از آن هم اطلاعات را به صورت طبقه بندی شده نگه دارید.
 7. اگر از رایانه استفاده می کنید، سعی کنید از نرم افزارهایی استفاده کنید که مراجعه به اطلاعات آسان و بدون مشکل باشد.
 8. مسائل اخلاقی و روابط انسانی را در گردآوری اطلاعات در نظر داشته باشید. مثلاً اجازه گرفتن یا صحبت قبلی با افراد و آگاه ساختن آنان از هدف خود.
 9. سعی کنید به کمک دیگر آگاهان از داده های جمع آوری شده، شواهد منطقی و قابل قبول تدوین و فراهم کنید. می توانید در این مرحله معیارها و یا شاخص هایی برای داوری درست کنید.

پس از این که به کمک داده ها تصویر روشن و گویایی از وضعیت موجود دادید، لازم است این داده ها را تجزیه و تفسیر کنید تا زمینه وامکان راه حل ها و اقدام های مناسب فراهم شود.

پس از این تجزیه و تحلیل است که می توانیم به درست و نادرست بودن یک راه بیندیشیم و طرح موقت برای اصلاح عرضه کنیم. یعنی از این طریق می توانیم چارچوبی تهیه و بر این اساس برای حل مشکل اقدام های مناسبی پیشنهاد کنیم.

باید دقت کنیم که ریشه بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر است و عوامل گوناگون در به وجود آمدن آن موثر بوده است، که توجه به آن از انتخاب راه حل های سطحی که پاسخگوی مشکل نخواهد بود، جلوگیری می کند. مشکلاتی مثل مصرف مواد مخدر، فرار از مدرسه، جنایت و بزهکاری جوانان، فساد اجتماعی، فقر فرهنگی و از جمله این موضوعات است.

برای گردآوری اطلاعات روشهای زیر وجود دارد:

 1. مشاهده: مشاهده عملی است که در آن محقق برای کشف علل بعضی از امور از قوه دید خود استفاده می کند. در مشاهده، حواس پنجگانه با هم و به کمک هم عمل می کنند. این گونه مشاهدات باید هدفمند انجام شود. می توان با کمک تهیه عکس، فیلم و یا یادداشت های مناسب از اوضاع نسبت به ثبت مشاهدات اقدام نمود.
 2. مصاحبه: مصاحبه عملی است که در آن محقق، برای استفاده از نظرات دیگران و کشف بعضی امور، از گفت و گو استفاده می کند. این گفت و گو، باید با تدبیر، فکر، تعمق، و دقت خاصی از ابتدا طراحی شود تا بتواند با کمترین زمان و با کمترین جملات، بازدهی لازم و کافی داشته باشد. مصاحبه ها باید هدفدار بوده و نتایج آن برای استفاده بعدی ثبت شود.
 3. پرسشنامه: پرسشنامه شامل سوالات کتبی است که محقق، برای یافتن راه حل مساله از آن استفاده می کند. پرسشنامه می تواند شامل پاسخ باز یا پاسخ بسته باشد.

در پرسشنامه باز، سوال نوشته شده و محل آن باز و خالی است و پاسخ گو مجاز است هر مقدار یا هرگونه پاسخ دهد. اما در پرسشنامه بسته، پاسخ ها داده شده و پاسخ گو از بین چند مورد پاسخ داده شده، یک یا چند مورد را علامت می زند.

سوالات باید به گونه ای طراحی شود که با پرسیدن آنها قبل و بعد از اقدام بتوان نتیجه آن را در تغییر وضعیت موجود و تبدیل آن به وضع مطلوب مشخص نمود.

 1. مدارک و اسناد: آمارها، مدارک و اسنادی از قبیل پرونده ها، عکس های قدیمی، نوارهای صوتی و تصویری، نمودارها، یادداشت ها، شاخص ها و همه و همه می توانند منبع جمع آوری اطلاعات باشند.

مرحله سوم: مطالعه و تفکر پیرامون حل یا کاهش مساله

راه حل، مهم ترین بخش یک اقدام پژوهی است. همه تلاش ها و زحمات اقدام پژوه، بستگی به اعمال یک راه حل موثر دارد. اگر راه حل مناسبی برای مساله ای ابداع یا پیدا نشود، اقدام پژوهی نتیجه نخواهد داد. وجه تمایز اقدام پژوهی با سایر انواع پژوهش ها، در اجرای راه حل به منظور ایجاد تغییر در وضع موجود است.

اگر اطلاعات به صورت منطقی، دقیق و متناسب با اهداف تحقیق جمع آوری شده باشد، می توان از آن راه حل هایی برای مساله استخراج کرد. اگر جمع آوری اطلاعات، به پیش بینی راه حل منجر نشود، باید همچنان ادامه یابد. راه حل هایی که انتخاب می شوند باید به گونه ای باشد که محقق احتمال نزدیک به یقین بدهد که این راه حل ها برای حل مساله کافی است. اگر چنین احتمالی را ندهد، باید همچنان به جمع آوری اطلاعات ادامه دهد. عموماً راه حل های ابتکاری، نتیجه دقت نظر و ذکاوت محقق می باشد.

محقق پس از بررسی و تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات، فهرستی از راه حل ها تنظیم و آنها را در بخش پایانی گردآوری اطلاعات، گزارش می کند. راه حلی که منجر به تغییر در وضع موجود شده است، نسخه گرانبهایی است که حاصل تجارب، مطالعات، دقت نظر و مهارت کاری اقدام پژوهان می باشد.

انتخاب راه حل: مرحله انتخاب راه حل، بخشی از اقدام پژوهی است که در آن محقق از بین راه حل هایی که فهرست کرده است، بعضی را باید با دلایل و توجیه کافی انتخاب و بعضی را کنار بگذارد. به عنوان مثال ممکن است اقدام پژوه برای حل یک معضل کاری، پیشنهاد دهد که بعضی قوانین اصلاح شود و نظر وی نیز درست باشد، اما چون تغییر در قوانین در حیطه عملکرد وی نمی باشد آن را کنار می گذارد.

در گزارش اقدام پژوهی لازم است دلایل اثربخشی این عمل را به استناد منابعی که در جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و یا استدلال هایی که محقق دارد، در گزارش خود بیاورد، تا محققان دیگری که در آینده، این گزارش را مطالعه می کنند دلایل کافی برای تکرار آنها در اختیار داشته باشند و یا لااقل با خواندن علت های نوشته شده، بتوانند به نقد و بررسی آن بپردازند.

برای انتخاب راه حل مناسب به نکات ذیل توجه نمایید:

 1. همیشه در نظر داشته باشید که در مورد راه حل انتخابی اطلاعات کافی جمع آوری نمایید.
 2. در انتخاب راه جدید شتاب و عجله به خرج ندهید، خردورزی و اندیشیدن مداوم شرط منطقی بودن است.
 3. به خاطر داشته باشید که شما مسئول چگونگی اجرا و نتیجه گیری از این پژوهش هستید، پس باید آخرین تصمیم گیرنده هم شما باشید. به سخن دیگر راه انتخاب شده راه شماست نه دیگران.
 4. فکر نکنید چون درباره موضوع به اندازه کافی اندیشیده و بررسی کرده اید و احتمالاً اطلاعات کافی هم جمع آوری کرده اید پس باید نتیجه این اقدام پژوهی شما مثبت باشد. در اقدام پژوهی شکست مفهوم ندارد. اما ممکن است راه حل شما توفیق آمیز نباشد،  اگر راه انتخابی تان توفیق آمیز نبود، تلاش کنید راه های دیگری را بیازمایید تا سرانجام به نتیجه برسید. در اقدام پژوهی، هدف به نتیجه رسیدن و تغییر و اصلاح وضع موجود است. باید از اشتباه های خود درس بگیریم.
 5. دانشی که شما از راه اقدام پژوهی معرفی می کنید ممکن است برای دیگران مفید باشد، پس تلاش شما به زحمت اش می ارزد زیرا باعث افزایش دانش دیگران شده است.
 6. هر چه اطلاعات جمع آوری شده درباره راه جدید بیشتر و منطقی تر باشد، امکان توفیق تان بیشتر خواهد بود. داده ها به ما می گویند آیا این راه جدید شدنی است یا نه؟ آیا دیگران نیز در این باره کار کرده اند یا نه؟ چه بخش هایی از این کار می تواند مشکل زا یا مفید باشد؟ به همین علت تاکید می کنیم پیش از انتخاب راه جدید و اقدام به آن به اندازه کافی مطالعه و مشورت کرده و داده های مناسب جمع آوری کنید.
 7. همیشه منتظر اتفاق های پیش بینی نشده باشید. اقدام پژوهی همیشه همراه با رخدادهای پیش بینی نشده است. بنابراین پژوهشگر در یک خط مستقیم و پلکانی حرکت نمی کند، بلکه همواره «نگاه می کند»، «می اندیشد»، «عمل می کند» و این مراحل را پی در پی تکرار می کند. پس ممکن است در عمل با رخدادهایی مواجه شود که از قبل پیش بینی نشده باشد. اگر پس از آن تلاش کنید که این مشکل را حل کنید ولی باز مشکل به جای خود باقی ماند، به راه های دیگر می اندیشید و آن راه را عمل می کنید.
 8. پس از انتخاب راه جدید طرحی برای آن تدوین کنید و چگونگی اجرای راه جدید را به تصویر بکشید. چه فعالیتهایی؟ توسط چه کسی؟ چه زمانی؟ با چه وسایلی؟ چگونه؟ از جمله پرسش هایی است که در برنامه ریزی باید به آن پاسخ دهید.
 9. بررسی کنید تا مطمئن شوید که راه جدید در ارتباط با همکاران و محیط کار شما مشکلی پیش نخواهد آورد.
 10. نظر همکاران تان را درباره چگونگی اجرای انتخاب جدیدتان جویا شوید.
 11. همیشه به اقدام هایی فکر کنید که امکان آن وجود دارد. هر راه حلی نمی تواند، هر چند به ظاهر خوب و مناسب، عملی باشد. در اقدام پژوهی به راه حل هایی می اندیشیم که عملی باشد.

مرحله چهارم : اجرای راه حل

پس از این که راه جدید یا تغییر مورد نظر کاملاً طراحی و آماده شد آن را به اجرا می گذاریم. در این مرحله تلاش می کنیم مطابق با ویژگی های تدوین شده و پیش بینی های قبلی کار را پیش ببریم. در حین اجرا نیز مشاهده، اندیشه و عمل سه رکن اساسی خواهد بود. یعنی از همان آغاز بر چگونگی پیشرفت کار، به طور روزانه نظارت و دقت داشته باشیم. این کار سبب می شود ضمن مراعات پیش بینی های انجام گرفته در صورت لزوم، تغییرهای لازم را در عمل به وجود آوریم.

 توصیه ها:

 1. سعی کنید مشاهده و نظارت تان آگاهانه و بر اساس اصول منظم و هدف مند باشد. پیشرفت کار و کاستی های احتمالی را یادداشت کنید. این یادداشت ها را بعداً می توانید با همکارانتان در میان بگذارید.
 2. به صورت فرآیندی و مداوم از کارها ارزیابی به عمل آورید. این ارزیابی ها بعداً می تواند به عنوان ملاک و معیاری برای ارزیابی نهایی مورد استفاده قرار گیرد. می توانید از یک چک لیست در این مرحله استفاده کنید.
 3. چگونگی پیشرفت کار را با گروه پژوهش، همکاران و سایر افراد منتقد در میان بگذارید. در صورت لزوم و ضرورت، نظر آنها را به اجرا بگذارید.
 4. در صورت لزوم تغییرات لازم را در طرح پیش بینی شده اعمال کنید و کار را ادامه دهید تا به پایان آن برسد.
 5. از تک محوری بپرهیزید و هر لحظه آمادگی داشته باشید تا از راه های ابراز شده توسط دیگران به گرمی استقبال کنید و در صورت لزوم آنها را به کار ببندید.
 6. نباید در شما کوچکترین اثری از خودبینی و غرور و احساس برتری از دیگران به وجود آید چون موجب بدبینی و عدم همکاری دیگران با شما می شود.
 7. هرگز همه چیز را تضمین شده تلقی نکنید. گاه گاهی به افراد مشارکت کننده مراجعه کنید و اگر سوءتفاهمی را احساس کردید تلاش کنید آن را برطرف کنید.

مرحله پنجم : مشاهده عمل و گردآوری اطلاعات پیرامون مساله (بعداز مداخله)

برای اینکه درباره نتیجه اقدام تان داوری کنید نیاز به شواهد دارید. این شواهد باید مبتنی بر اطلاعات منظم و منطقی باشد. در این مرحله نیز مثل مرحله قبلی گردآوری اطلاعات لازم است. لذا باید روش های گردآوری اطلاعات و ابزار آن را مشخص کنید. این روش ها و ابزار می تواند مثل مرحله پیشین یا متفاوت با آن باشد. باید مشخص کنید در این مرحله به چه نوع داده هایی نیاز دارید. این داده ها و شواهد باید معیارها و شاخص هایی باشند بر این ادعا که در کار شما اصلاح بوجود آمده است. این شواهد باید مورد تائید افراد صاحب نظر و همکاران منتقد شما باشد.

لذا لازم است پس از اجرای طرح و حتی حین اجرای آن، اسناد و مدارکی جمع آوری کنید تا بدان وسیله بتوانید ادعای خود را ثابت کنید. این اسناد لازم نیست همیشه کمی و یا به عدد و رقم باشد. اظهارات همکاران، مراجعین، مردم، و یا یک نوشته، عکس و فیلم پیش و پس از اقدام، دیگران را قانع کند که اصلاح و تغییر مطلوب صورت گرفته است.

در این مرحله باید از خود بپرسیم آیا داده ها رخداد و یا تغییری را نشان می دهند؟ چه پیشرفتی را نشان می دهند؟ به چه دلیل؟ پیشرفت در چه زمینه هایی بوده است؟  با این پرسشها می کوشیم تا نتیجه اقدام جدید را به کمک شواهد منطقی ارزیابی کینم. اگر نتیجه مثبت بود این اقدام را به عنوان یک تغییر یا راه جدید ادامه می دهیم و در غیر این صورت به راه یا راه های دیگر می اندیشیم و راه دیگری را برای عمل و اجرا پیدا می کنیم.

توصیه ها:

 1. سعی کنید شاخص ها و یا نشان گرهایی برای نشان دادن تغییرهای لازم تعیین و در حین انجام کار آن ها را گردآوری کنید.
 2. معیار و ملاک ارزش یابی باید مناسب با اهداف و مسئله اصلی پژوهش باشد. باید چیزی را ارزشیابی کنیم که مدعی اصلاح آن هستیم نه چیز دیگری.
 3. ملاک ها و شاخص های ارزشیابی باید از درون داده های جمع آوری شده بیرون بیاید.
 4. در این مرحله همواره از خود بپرسید: چگونه می توانم نشان دهم که واقعاً تغییر مطلوبی روی داده است؟ چه کسانی باید تایید کنند که عمل من مناسب بوده است؟ آیا شواهد منطقی در این باره دارم؟ آن ها چیست؟
 5. در ارزشیابی از کار خود می توانید از یادداشتها و نظر شرکت کنندگان در تحقیق استفاده کنید. این که آنان تائید کنند که واقعاً تغییری روی داده است برای کار شما دارای ارزش خواهد بود.
 6. برای ارزشیابی کارتان از افراد دارای صلاحیت، همکاران و افراد منتقد استفاده کنید.

مرحله ششم: بحث و نتیجه گیری و دادن گزارش نهایی

انتشار یافته ها آخرین مرحله اقدام پژوهی است. در این گزارش می توانید آنچه را آموخته اید توضیح دهید و برخوردهای دیگران را نیز در این باره به اطلاع دیگران برسانید. به این معنا که نشان دهید مراحل کار به چه صورت آغاز شد، چگونه ادامه یافت، سرانجام کار چه شد. در این فرآیند چه رخدادهایی به وقوع پیوست. دیگران چه نقش و نظری داشتند و چگونه از این نظرها استفاده کردید. از دیگران چه آموختید، درباره موضوع پژوهش به چه چیزهای جدیدی دست یافتید. شکل گزارش را می توانید هم بر اساس مراحل مختلف تحقیق منظم کنید و یا به صورتی که فکر می کنید جالب و خواندنی است.

سعی کنید تجارب خود را در اختیار خوانندگان قرار دهید. به همه مشکلاتی که در اجرای کار با آن برخورد کردید و چگونگی حل آن اشاره کنید تا به دیگران در آینده برای حل مشکلات مشابه کمک کند.

منابع:

 1. وجه ا سیف الهی ،راهنمای اقدام پژوهی در آموزش و پرورش ، انتشارات گیلان ، ۱۳۸۱
 2. اقبال قاسمی پویا ، راهنمای عملی پژوهش در عمل ، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت
 3. خسرو امیر حسینی، مهارت پژوهشگری در آموزش (اقدام پژوهی) انتشارات عارف کامل ، ۱۳۸۴

برگرفته از سایت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مدیریت تحقیقات و فناوری

 

تعريف دوم:

اقدام پژوهی یا معلم پژوهنده ، رویکردی آموزشی و پژوهشی است که هدف از آموزش و بکارگیری آن حل چالشها و مسائلی است که معلمان در حین عمل و به ویژه طی فرآیند یاددهی-یادگیری با آن مواجه می شوند.یعنی معلم به شیوه ای علمی و پژوهشی در فرآیندی نظام مند ، ضمن تمرکز بر چالشهای پیش رو ، با پرورش فرضیاتی درباره آنها در ذهن خود ، به جمع آوری اطلاعات درباره آنها پرداخته و آنها را به آزمون بگذارد و بدین وسیله ضمن دسترسی به راه حلهای مناسب و بکارگیری آن ، به حل مشکلات و موانع موجود بپردازد و بهسازی فرآیند آموزش ، به تحقق یادگیری مناسبتر و مطلوبتر دست یابد.

تعریف دیگری از اقدام پژوهی:

اقدام پژوهی شکلی جامع از جستجوی علمی است که از طریق مشارکت در موقعیتهای آموزشی به منظور بهبود سودمندی ، معقول بودن و صحت و درستی اعمال تربیتی انجام می شود.هدف اقدام پژوهی در آموزش و پرورش کمک به معلم و سایر کارکنان آموزشی مدرسه ، دربرقراری ارتباط بین دیدگاهایشان از آموزش و پرورش با اعمالی است که روزانه در ارتباط با دانش آموزان انجام می دهند.بعبارت دیگر اقدام پژوهی در واقع نمود تفکر معلم به مثابه یک پژوهشگر است که او با مشارکت در آن می تواند به بهبود فهم خود از آموزش ، حل مشکلات درسی ، بهبود اعمال تربیتی و اثربخشی بیشتر در کلاس دست یابد.

منبع:

 1. معلم پژوهنده ، رویکردی به توسعه و بهسازی منابع انسانی آموزش و پرورش ، دکتر مهدی شریعت زاده
 2. اقدام پژوهی ، بنیاد اندیشه معلمان پژوهنده ، نسرین حق گو

هدف از اقدام پژوهی

   در اقدام پژوهی پژوهشگران تلاش میکنند وضعیت نامطلوب یا نامعین موجود رابه وضعیت مطلوب یا مطلوب یا معین تغییر و هدف ازاین کار بهسازی امور و اثربخش کردن آن است.در این نوع تحقیق عمل محور اساسی می باشد (قاسمی پویا،1382،ص9).

برچسب‌ها: اقدام پژوهی, پژوهشگر, عمل, قاسمی پویا

اهمیت و ضرورت پژوهش در عمل

در بیان اهمیت و ضرورت پژوهندگی توسط معلمان متین (1382، به نقل از ناموری لاله، 1388) در مقاله ای تحت عنوان ضرورت ها و نیازهای معلم پژوهنده به نکاتی اشاره کرده است:

1-  معلم بیش از دیگران در معرض پرسش های آموزشی است؛ بهتر است برای پاسخ به پرسش ها و مسائل خود درگیر پژوهش و حل مساله گردد.

2-   یافته های پژوهش توسط خود معلمان به کار می رود. پس بهتر است که خود معلم نیز دست به پژوهش بزند.

3-   مشارکت معلم در پژوهش باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود و در او انگیزه به پژوهش رشد می نماید.

4-   با درگیر شدن معلم در پژوهش مساله جدایی میان نظریه و عمل از میان می رود.

5-   نتایج حاصل از پژوهش معلمان در کلاس درس کاملاً کاربردی است.

6-   در فرآیند پژوهش، معلم هر جا لازم دانست تغییرهای لازم را اعمال می کند.

7-   معلم ضمن پژوهش رشد می کند، بالفعل می شود و چاره یابی، نوآوری و نوجویی اشاعه می یابد.

برچسب‌ها: ضرورت, اهمیت, اقدام پژوهی, پژوهش, آموزش

ویژگی های عنوان اقدام پژوهی

  ويژگي هاي عنوان اقدام پژوهي :

 1. عنوان بايد متضمن مساله اصلي پژوهش باشد و با مساله همپوشي داشته باشد.
 2. عنوان بايد رسا و روشن باشد.
 3. محدوده اقدام پژوهي در آن مشخص شده باشد.
 4. عنوان اقدام پژوهي بايد تغيير وضع موجود را در جهت بهبود و ارتقاء نشان دهد.

بهتر است  عناوين اقدام پژوهي با واژه هايي همچون ، تقويت ، افزايش ، کاهش ، تغيير ، اصلاح ، ايجاد ، حل ،رفع ، بهبود و ... آغاز شود.

برچسب‌ها: عنوان, اقدام پژوهی, پژوهش, آغاز, کاهش

اهميت و اعتبار اجراي راه حل در اقدام پژوهی

اهميت و اعتبار اجراي راه حل در اقدام پژوهی:

 1. ابتکاري باشد.
 2. مشارکتي باشد.
 3. آسان باشد.
 4. انعطاف گر باشد.
 5. شأن و حرمت افراد حفظ شده باشد.

برچسب‌ها: اهمیت, اعتبار, اقدام پژوهی, ابتکار, مشارکتی

اقدام پژوهی

بسم الله الرحمن الرحيم

((هیچ روشی برتر از تحقیق نیست.))         امام علی (ع)

اقدام پژوهي(معلم پژوهنده)

(Action Research)

چگونه می توانم در کاری که مشغول انجام آن هستم ،پیشرفت کنم؟

اقدام پژوهی علمی ترین و کاربردی ترین روش برای رفع نواقص کاری و تبدیل کار به یک جریان پیشرفت مداوم است.

محسن شکرانی

 اقدام پژوهی در پی ارتباط دادن اندیشه و عمل یا نظریه و عمل می باشد.

مقدمه :

با پژوهشگر شدن معلمان فاصله نظر و عمل که همواره مورد انتقاداکثرصاحب نظران ودست اندرکاران است، از ميان مي رود. ميان نظرات علمي ودانشگاهي وکلاس درس پيوندحاصلمي شود.خودباوري در معلمان تقويت مي شود . به موضوع ها و مسائل محلي و منطقه اي توجه کافي مي شود. حس تعلق و مشارکت جوئي در آنان تقويت مي شود، اعتبار کارشان بيشتر شده وخلاقيت هايشان گسترش مي يابد .

اقدام پژوهی یا معلم پژوهنده ، رویکردی آموزشی و پژوهشی است که هدف از آموزش و بکارگیری آن حل چالشها و مسائلی است که معلمان در حین عمل و به ویژه طی فرآیند یاددهی-یادگیری با آن مواجه می شوند.یعنی معلم به شیوه ای علمی و پژوهشی درفرآیندی نظام مند،ضمن تمرکز برچالشهای پیشرو، با پرورش فرضیاتی درباره آنها در ذهن خود ، به جمع آوری اطلاعات درباره آنها پرداخته و آنها را به آزمون بگذارد و بدین وسیله ضمن دسترسی به راه حلهای مناسب و بکارگیری آن ، به حل مشکلات و موانع موجود بپردازد وضمن بهسازی فرآیند آموزش ، به تحقق یادگیری مناسبتر و مطلوبتر دست یابد.

نگارنده بر اين باور است که تا خود معلمان وارد ميدان پژوهش نشوند، نمي توان فقط با اتکابه يافته هاي پژوهشي پژوهشگران دانشگاهي و مرسوم ، تحول چشمگيري در آموزش و يادگيري به وجود آورد . اين سخن نه ادعا ، بلکه واقعيتي است که امروزه نه تنها در کشور ما ، بلکه در ديگر کشورهاي در حال توسعه و پيشرفته از سوي بسياري از محققان و صاحب نظران علوم تربيتي پذيرفته شده است . مقاله اي که در اختيار شما قرار گرفته است با هدف آشنائي معلمان وعلاقمندان به اقدام پژوهي  است . اين مقاله راهنمائي است براي معلمان و ديگر کارکنان اداري و آموزشي که مي خواهند براي بهسازي و ايجاد تحول در وضعيت فعلي آموزش در کلاس درس و مدارس و محل کار، شخصاً به پژوهش بپردازند.و نتايج آن را خود و همکارانشان در حين کار و عمل در کلاسهاي درس و اداره ملاحظه نمايند.اميدوارم اين فعاليت براي همکاران عزيز فرهنگي ما مثمر ثمر واقع شود .

 

مفهوم اقدام پ‍ژوهي ياپژوهش در عمل :

 پژوهش در عمل؛ نوعی تحقیق توصیفی است که توسط خود افراددرگیردریک مسئله ي خاص آموزشی و برای حل یا کاهش آن انجام می گیرد.به این معنا که شخص یا افــــــراد،عمل خود رادرحین کارو فعالیت، مورد پژوهش قرار می دهد.در پژوهش عملی ، پژوهنده تلاش می کند وضعیت نامطلوب یا نامعــین موجود را به وضعیت مطلوب یا معین تغییر دهد که هدف از این کار   بهسازی امورو اثر بخش کردن آن است .

زمينه هاي پژوهش در عمل :

معلمان پژوهنده تلاش می کنند که از طریق پژوهش در کلاس نسبت به شناخت مسائل و بهسازی آموزش و یادگیری کوشا باشند. معلمان درکليه ي عرصه هايي که به نحوي به برنامه ي درس وکلاس درس و مدرسه و رفتار خودآنان ودانش آموزان ارتباط دارد، مي تواننددست به تحقيق بزنند.این امرموجب می شود که آنها در عرصه های گوناگون و مرتبط با آموزش و پرورش اظهار نظر نمایند، شرایط موجود را تحلیل نمایند ودر مجموع اندیشه ورز و مجهز به دانش  پژوهش باشند.

مراحل عمده ي پژوهش درعمل :

1-      تشخيص (کشف مساله)    

2-      تغيير (حل مساله )

3-      ارزيابي (ارزشيابي و نتيجه)

گام هاي نه گانه ي پژوهش در عمل :

مراحل 9 گانه زیر را مي توان به سه مرحله عمده تقسيم کرد:   مرحله تشخيصي (1تا5) ، تغییر(6 )وارزيابي (7تا9)

1- مشخص کردن موضوعي که داراي شرايط زير باشد .

الف مورد علاقه شما باشد .  

ب پژوهش پذير باشد .

ج داراي اهميت باشد .

د در توان پژوهشگر باشد .

ه پشتوانه ي اطلاعاتي داشته باشد.

2 بيان مساله(توصيف وضعيت موجود):

پژوهشگر وضعيت فعلي را به روشني توصيف مي کند و به تعريف و بيان ابعاد مساله مي پردازد . اينکه مشکل موجود در چه شرايط و محيطي نمايان شده و عمق و گستردگي آن چقدر است و آسيب هاي آن کدامند ؟

3 گرد آوري اطلاعات اوليه ( شواهد يک) :

برای این که تصویر روشنی از وضع موجود داشته باشیم لازم است داده ها یا اطلاعات لازم در این باره را جمع آوری کنیم.

الف مشاهده رفتار يا بررسي عملکردها در مدت معين

ب بررسي پرونده تحصيلي دانش آموز

ج پرس و جو از همکاران

د مطالعه علمي و آگاهانه از منابع معتبر( کتب و ...)

در اين قسمت بهتر است کميت هاي اندازه يا مشاهدات در طي جدول يا نموداري بيان شود .

4 - تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های اولیه :

(بررسی علمی داده هاي شواهد يک) :   

در این مرحله پژوهشگر با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مرحله ی قبل ، اقدام به تحلیل و تفسیر داده ها می کند وبا یک جمع بندی عالمانه از اطلاعات ، تاحدودی به علل احتمالی بوجود آورنده مشکل پی می بردونظرات خود را دراین مورد ثبت می کندتا براساس آن راه حل موقتي را براي اجراء انتخاب کند.

5 -انتخاب راه حل یاراه حل های جدید وموقتی جهت اجرا  

با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و با خرد ورزی و اندیشیدن مداوم راه حل خود را با شرايط زير انتخاب کنید.

الف : در انتخاب راه حل عجله نکنيد .

ب : مطمئن باشيد که اطلاعات کافي جمع آوري کرده ايد .

ج : راه حلي انتخاب کنيد که امکان اجراي آن باشد.

6 - اجرای راه حل و نظارت برآن در حین اجراء :

 پژوهشگر ضمن اجرای راه حل پیشنهادی خود ، باید دقت کند که راه حل به درستی اجراء شود .یعنی ضمن اجراء ناظر و کنترل کننده مداوم نیزباشد .

موارد قابل توجه در اين مرحله :

الف : پيشرفت کار را زير نظر داشته و وقايع را ثبت کنيد .

ب : از همکاران منتقد خود در مورد پيشرفت کارکمک بگيريد .

ج درصورت لزوم تغييرات لازم رادراجراي طرح اعمال کنيد.

7- گرد آوری اطلاعات پس از اجراي راه حل (شواهد دو) :

پژوهشگر پس از اجرای راه حل مطلوب خود که مدعی  می باشد با اجرای آن وضعیت مطلــــوب حاصل گردیده ، باید ملاکهایی را جهت اثبات ادعای خود داشته باشد .

الف : روش هاي گرد آوري اطلاعات را معين کنيد .

ب : داده هاي بدست آمده که نشانگر ايجاد تغيير  هستند را جهت ارائه جمع آوري کنيد .

ج :داده هاراجهت قضاوت دراختيارهمکاران منتقدخودقرار دهيد.

8 - ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن

( ارزیابی و اعتبار بخشی )

 در این مرحله داده های جمــع آوری شده را مثل مرحله سوم تفسیر و تحلیل می کنیم .با بررسی نتایج و داده های تحقـیق بعد از اجرای عمل ( راه حل ) از خود می پرسیم که «آیا واقعا تغییری که من به دنبال آن بودم تحــــــقق پیدا کرده است ؟ چقدر ؟» و برای ادعاهای خود از شواهد 2 استفاده می کنیم. در اين رابطه : 1 دلايل محکم خود را مبني بر ايجاد تغيير بيان کنيد .2 نظر همکاران منتقد خود را که مبني بر تاييد تغييرباشد قيد کنيد .( گروه ارزياب )

9- دادن گزارش نهايي يا اطلاع رساني بهمراه نتيجه اتفاق افتاده ودر صورت تمايل ارائه ي پيشنهادات لازم به همکاران.

الگوی گزارش اقدام پژوهی :

عنوان پژوهش(موضوع) ( صفحه ی عنوان)

صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده

تشکر و قدردانی 

فهرست محتوا

فهرست شکل ها و نمودارها و جدول ها

مقدمه

توصیف وضعیت موجود( تشخیص مسئله)

گردآوری اطلاعات (شواهد 1 -تشخیص)

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها (اطلاعات)

 بررسی راه حل های موجود وانتخاب راه جدید (موقتی)

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

گردآوری اطلاعات(شواهد2 -ارزیابی)

 ارز یابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن

نتیجه گیری نهایی و ارائه پیشنهادها

منابع و مآخذ

پیوست ها

معرفی کتاب جهت مطالعه بیشتر :

1- ساکي،رضا و ديگران ، اقدام‌پژوهي: راهبردي‌براي آموزش و‌تدريس

2- قاسمي پويا ،اقبال .راهنماي عملي پژوهش درعمل .

3- مک نیف و همکاران ، اقدام پژوهی (طراحی ، اجرا ، ارزشیابی ) ترجمه محمدرضاآهنچیان

4- رؤوف ، علي،  پژوهش در کلاس درس و مدرسه

5- سيف الهي، وجه الله ، راهنمايي اقدام پژوهي (طرح معلم پژوهنده ) در آموزش و پرورش

6- اميرحسيني،خسرو(1384) مهارت پژوهشگري در آموزش(اقدام پژوهي)
نوشته
 شده توسط محسن شکرانی

برچسب‌ها: اقدام پژوهی, معلم پژوهنده, شیوه نگارش, پژوهش در عمل, مراحل

هدف از اقدام پژوهی

اقدام پژوهی در زمره روشهای تحقیق توصیفی است و هدف این دسته از پژوهش های آموزشی، توصیف شرایط یا پدیده های مربوط به نظام آموزشی می باشد. با استفاده از اقدام پژوهی  می توان موقعیت های  نامعین  ملموس مربوط به اقدام ها و عملیات آموزشی را مشخص کرد.ودر بهبودی آن کوشید.این نوع تحقیق می تواند بازخوردهای لازم برای بهبود واحد های آموزشی ،فرایند یاد دهی-یادگیری و نیز ارزیابی آموخته ها را فراهم آورد (سرمد و همکاران،1385ص84-85).

برچسب‌ها: اقدام پژوهی, توصیفی, هدف, بهبودی, سرمد

ویژگی های اقدام پژوهی

 1. فعالیتی علمی پژوهی است.
 2. توسط یک یا چند نفر انجام می گیرد.
 3. تغییر وضع موجود (نامطلوب) به وضع مطلوب هدف است.
 4. مربوط به محیط کار است.
 5. تغییر ، طی فرایندی علمی صورت می گیردو مبتنی بر روش حل مساله است.

برچسب‌ها: اقدام پژوهی, علمی, پژوهشی, مطلوب, موجود, روش حل مساله

تعریف اقدام پژوهی

اقدام پژوهی یک فعالیت علمی- پژوهشی در محیط کاری است که در آن فرد یا افراد با روشی علمی برای تبدیل وضع موجود(وضع نامطلوب) به وضع مطلوب (طی فرایند علمی) فعالیت می کنند.

برچسب‌ها: اقدام پژوهی, علمی, نامطلوب, مطلوب, روش علمی

الگوی گزارش اقدام پژوهی

الگوی گزارش اقدام پژوهی :

 1. عنوان پژوهش(موضوع) ( صفحه ی عنوان(
 2. صفحه بسم الله الرحمن الرحیم
 3. چکیده
 4. تشکر و قدردانی
 5. صفحه فهرست محتوا
 6.  صفحه فهرست شکل ها و نمودارها و جدول ها
 7. مقدمه
 8. توصیف وضعیت موجود( تشخیص مسئله(
 9. گردآوری اطلاعات (شواهد 1- تشخیص(
 10. تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها (اطلاعات(
 11.   بررسی راه حل های موجود وانتخاب راه جدید (موقتی(
 12.   اجرای طرح جدید و نظارت بر آن
 13. گردآوری اطلاعات (شواهد2 ارزیابی(
 14.   ارز یابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن
 15. نتیجه گیری نهایی و ارائه ی پیشنهادها
 16. منابع و مآخذ
 17. پیوست ها

برچسب‌ها: گزارش, اقدام پژوهی

بیان مساله در اقدام پژوهی

بيان مساله(توصيف وضعيت موجود(

پژوهشگروضعيت فعلي رابه روشني  توصيف مي کند و به تعريف و بيان ابعاد مساله مي پردازد . اينکه مشکل موجود درچه شرايط ومحيطي نمايان شده وعمق وگستردگي آن چقدراست وآسيب هاي  آن کدامند ؟

برچسب‌ها: بیان مساله, توصیف وضع موجود, پژوهشگر

موضوع اقدام پژوهی

  مشخص کردن موضوعي که داراي شرايط زير باشد .

 1. مورد علاقه شما باشد
 2. پژوهش پذير باشد .
 3. داراي اهميت باشد .           
 4. در توان پژوهشگر باشد .
 5. پشتوانه ي اطلاعاتي داشته باشد.
 6. موضوع باید مربوط به شغل فرد باشد.

مشخص کردن عنوان و موضوع تحقیق نخستین و مهم ترین گام است.

برچسب‌ها: موضوع, پژوهشگر, مهم ترین

مفهوم اقدام پژوهی

  مفهوم اقدام پژوهي يا پژوهش در عمل :

 پژوهش در عمل ؛  نوعی تحقیق توصیفی است که توسط خود  افراد درگیردریک مسئله ي خاص آموزشی و برای حل یا کاهش آن  انجام  می گیرد. به این معنا که شخص یا افــــــراد ، عمل خود را در حین کارو فعالیت، مورد پژوهش قرار می دهد.در پژوهش عملی ، پژوهنده تلاش می کند وضعیت نامطلوب یا نامعــین  موجود را به وضعیت مطلوب یا معین تغییر دهد که هدف از این کار بهسازی امور و اثر بخش کردن آن است .

برچسب‌ها: پژوهش در عمل, اقدام پژوهی, تحقیق توصیفی, پژوهش عملی

شیوه نامه اجرایی پانزدهمین برنامه معلم پژوهنده

    برنامه «معلم پژوهنده»  به معلمان کمک مي کند تا آنان از طريق بهره گيري از شيوه هاي پژوهشي، نسبت به شناخت مسائل و ابداع روش هاي نوين و موثر درجهت آموزش و يادگيري در کلاس درس دقت و حساسيت بيشتري از خود نشان داده ، شرايط موجود را بهتر تحليل کرده و در عرصه‌هاي گوناگون و مرتبط با آموزش و پرورش با پشتوانه علمي اظهار نظر و عمل نمايند.

هدف اساسي اقدام پژوهي (برنامة ‌معلم پژوهنده)، بررسي، شناسايي، تبيين و حل مسأله و مشکل محيط کار و فعاليت‌ است (کلاس درس، مدرسه، ادارات آموزش و پرورش) . از نتايج اقدام‌پژوهي براي حل مسائل خاص در موقعيت‌هاي معين استفاده مي‌شود. در اقدام پژوهي، معلم پژوهنده، پژوهش خود را شخصاً به مرحلة اجرا ‌آورده و از نتايج آن در بهبود شرايط کاري خود بهره مي‌برد. معلمان و فرهنگيان علاقه‌مند مي‌توانند با بهره‌گيري از اين روش به پژوهش بپردازند.

برچسب‌ها: شیوه نامه

زمينه‌‌هاي اقدام پژوهي

هدف اساسي  اقدام پژوهي (برنامة ‌معلم پژوهنده) ،بررسي، شناسايي، تبيين و حل مسأله و مشکل محيط کار و فعاليت‌ است (کلاس درس، مدرسه، ادارات و سازمان‌هاي آموزش و پرورش) و از نتايج اقدام‌پژوهي براي حل مسائل خاص در موقعيت‌هاي معين استفاده مي‌شود. در اقدام پژوهي، معلم پژوهنده، پژوهش خود را شخصاً به مرحلة اجرا درمي‌آورد و از نتايج آن در بهبود شرايط کاري خود بهره مي‌برد. معلمان و فرهنگيان علاقه‌مند مي‌توانند با بهره‌گيري از اين روش به پژوهش بپردازند. برخي از مهمترين زمينه‌هاي اقدام پژوهي در برنامه دوازددهم به شرح زير مي باشند:

 1. موضوعات مربوط به فرآيند ياددهي-يادگيري، پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان و مسائل تحصيلي آنان ،
 2. روش‌هاي نو و ابتکاري در آموزش مفاهيم ديني ،
 3. روش‌هاي نو در آموزش رياضي، علوم و سواد خواندن (بررسي مسائل و مشکلات دانش‌آموزان در اين زمينه‌ها و ارائه راه‌حل‌هاي نو و ابتکاري ، به ويژه‌ با توجه به نتايج مطالعه‌هاي بين المللي PIRLS , TIMSS )
 4. موضوعات مربوط به ارزشيابي از آموخته‌هاي دانش‌آموزان ،
 5. روش‌هاي نو و ابتکاري در استفاده از فناوري اطلاعات و تکنولوژي آموزشي در تدريس ،
 6. موضوعات مربوط به فرآيندهاي کلاس درس (نحوه استفاده از همکاري ساير دانش‌آموزان، پويايي گروه) ،
 7. روش‌هاي نو و ابتکاري در آموزش مهارت‌هايي نظير حل مسأله و استدلال به دانش‌آموزان و پرورش خلاقيت آنان ،
 8. روش‌هاي نو و ابتکاري در شناسايي مسائل عاطفي-رفتاري دانش‌آموزان و ارائه راه‌حل‌ در اين زمينه ،
 9. موضوعات مربوط به با نشاط سازي مدارس و کلاس‌هاي درس، تحقق مدرسه زندگي ،
 10. موضـوعات مـربوط‌ به مـديـريت مدارس (بررسـي مسـائل و راه‌حـل‌ها) مواردي از قبيل: ارتقاء مشارکت اولياء ‌دانش‌آموزان در اداره امور مدرسه، بهبود فرآيندهاي مديريت مدرسه، ارزشيابي عملکرد دبيران ، روش‌هاي بهبود نظارت بر فعاليت‌هاي آنان ، ارتقاء جو مدرسه ،
 11. موضوعات مربوط به بهبود فرآيندهاي مديريتي در ادارات مناطق و سازمان‌هاي آموزش و پرورش استان‌ها (مواردي نظير: بهبود فرآيند  بهره‌وري، بهبود فرآيند تصميم‌گيري، بهبود فرايند برنامه‌ريزي، نظارت بر عملکردها، مديريت مشارکتي ،  ارزشيابي عملکرد، فرهنگ و جو سازماني، تکريم ارباب رجوع، مديريت زمان، کارآفريني،  راههاي افزايش انگيزه همکاران (اين موضوع‌ها براي کارشناسان شاغل در ادارات  مناطق و شهرستانها و سازمان آموزش و پرورش استان‌ها که مايلند در برنامه دوازدهم  شرکت نمايند پيشنهاد مي‌شود).
 12. ساير موضوعات انتخاب شده به ابتکار معلمان عزيز 

اقدام پژوهي(راه علم) راهی به سوی فردایی روشن

بسم الله الرحمن الرحيم

((هیچ روشی برتر از تحقیق نیست.))         امام علی (ع)

   مقدمه :

اقدام پژوهی یا معلم پژوهنده ، رویکردی آموزشی و پژوهشی است که هدف از آموزش و بکارگیری آن حل چالشها و مسائلی است که معلمان در حین عمل و به ویژه طی فرآیند یاددهی-یادگیری با آن مواجه می شوند.یعنی معلم به شیوه ای علمی و پژوهشی درفرآیندی نظام مند،ضمن تمرکز برچالشهای پیشرو،  با پرورش فرضیاتی درباره آنها در ذهن خود ، به جمع آوری اطلاعات درباره آنها پرداخته و آنها را به آزمون بگذارد و بدین وسیله ضمن دسترسی به راه حلهای مناسب و بکارگیری آن ، به حل مشکلات و موانع موجود بپردازد وضمن بهسازی فرآیند آموزش ، به تحقق یادگیری مناسبتر و مطلوبتر دست یابد.(جلیلی ، 1383) به عبارت دیگرمعلم پژوهنده به هر معلم يا دست‌اندرکار آموزش و پرورش گفته مي‌شود که به نحوي با مسائل آموزش و پرورش سروکار دارد و علاقه‌مند است براي بهسازي و اصلاح وضعيت نامطلوب به اقدام‌هاي عملي (اقدام پژوهي) دست بزند تا نتيجه آن منجر به تغيير و اصلاح وضعيت گردد. 

با پژوهشگر شدن معلمان فاصله نظر و عمل که همواره مورد انتقاداکثرصاحب نظران ودست اندرکاران است، از ميان مي رود.  ميان نظرات علمي ودانشگاهي وکلاس درس پيوندحاصل  مي شود.خودباوري در معلمان تقويت مي شود . به موضوع ها و مسائل محلي و منطقه اي توجه کافي مي شود. حس تعلق و مشارکت جوئي در آنان تقويت مي شود، اعتبار کارشان بيشتر شده وخلاقيت هايشان گسترش مي يابد .

نگارنده بر اين باور است که تا خود معلمان وارد ميدان پژوهش نشوند، نمي توان فقط با اتکابه يافته هاي پژوهشي پژوهشگران دانشگاهي و مرسوم ، تحول چشمگيري در آموزش و يادگيري به وجود آورد . اين سخن نه ادعا ، بلکه واقعيتي است که امروزه نه تنها در کشور ما ، بلکه در ديگر کشورهاي در حال توسعه و پيشرفته از سوي بسياري از محققان و صاحب نظران علوم تربيتي پذيرفته شده است . مقاله اي که در اختيار شما قرار گرفته است با هدف آشنائي معلمان وعلاقمندان به اقدام پژوهي  است . اين مقاله راهنمائي است براي معلمان و ديگر کارکنان اداري و آموزشي که مي خواهند براي بهسازي و ايجاد تحول در وضعيت فعلي آموزش در کلاس درس و مدارس و محل کار، شخصاً به پژوهش بپردازند.و نتايج آن را خود و همکارانشان در حين کار و عمل در کلاسهاي درس و اداره ملاحظه نمايند.اميدوارم اين فعاليت براي همکاران عزيز فرهنگي ما مثمر ثمر واقع شود .

مفهوم اقدام پ‍ژوهي يا پژوهش در عمل :

     پژوهش در عمل ؛  نوعی تحقیق توصیفی است که توسط خود  افراد درگیردریک مسئله ي خاص آموزشی و برای حل یا کاهش آن  انجام  می گیرد. به این معنا که شخص یا افراد، عمل خود را در حین کارو فعالیت، مورد پژوهش قرار می دهد.در پژوهش عملی ، پژوهنده تلاش می کند وضعیت نامطلوب یا نامعــین  موجود را به وضعیت مطلوب یا معین تغییر دهد که هدف از این کار   بهسازی امور و اثر بخش کردن آن است .(قاسمی پویا ، 1380 ،ص9)

زمينه هاي پژوهش در عمل :

معلمان پژوهنده تلاش می کنند که از طریق پژوهش در کلاس نسبت به شناخت مسائل و بهسازی آموزش و یادگیری کوشا باشند. معلمان درکليه ي عرصه هايي که به نحوي به برنامه ي درس وکلاس درس و مدرسه و رفتار خودآنان ودانش آموزان ارتباط دارد، مي تواننددست به تحقيق بزنند.این امرموجب  می شود که آنها در عرصه های گوناگون و مرتبط با آموزش و پرورش اظهار نظر نمایند، شرایط موجود را تحلیل نمایند ودر مجموع اندیشه ورز و مجهز به دانش  پژوهش باشند. (جلیلی ، 1383)

مراحل عمده ي پژوهش در عمل :

 1. تشخيص (کشف مساله)    
 2. تغيير (حل مساله )
 3. ارزيابي (ارزشيابي و نتيجه)

گام هاي نه گانه ي پژوهش در عمل :

مراحل 9 گانه زیر را مي توان به سه مرحله عمده تقسيم کرد:

مرحله تشخيصي (1تا5)

تغییر(6 )

وارزيابي (7تا9)

(قاسمی پویا ، 1380 ،ص37)

 1. مشخص کردن موضوعي که داراي شرايط زير باشد .
 1. مورد علاقه شما باشد.
 2. پژوهش پذير باشد.
 3. داراي اهميت باشد.
 4. در توان پژوهشگر باشد .
 5. پشتوانه ي اطلاعاتي داشته باشد.
 1. بيان مساله(توصيف وضعيت موجود):

پژوهشگر وضعيت فعليرا به روشني توصيف مي کند و به تعريف و بيان ابعاد مساله مي پردازد . اينکه مشکل موجود در چه شرايط و محيطي نمايان شده و عمق و گستردگي  آن چقدر است و آسيب هاي آن کدامند؟

 1. گرد آوري اطلاعات اوليه ( شواهد يک) :

برای این که تصویر روشنی از وضع موجود داشته باشیم لازم است داده ها یا اطلاعات لازم در این باره را جمع آوری کنیم.

 1. مشاهده رفتار يا بررسي عملکردها در مدت معين
 2. بررسي پرونده تحصيلي دانش آموز
 3. پرس و جو از همکاران
 4. مطالعه علمي و آگاهانه از منابع معتبر( کتب و ...)

در اين قسمت بهتر است کميت هاي اندازه يا مشاهدات در طي جدول يا نموداري بيان شود .

 1. تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های اولیه :

(بررسی علمی داده هاي شواهد يک) :

در این مرحله پژوهشگر با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مرحله ی قبل ، اقدام به تحلیل و تفسیر داده ها می کند وبا یک

جمع بندی عالمانه از اطلاعات ، تاحدودی به علل احتمالی بوجود آورنده مشکل پی می بردونظرات خود را دراین مورد ثبت می کندتا براساس آن راه حل موقتي را براي اجراء انتخاب کند. 

 1. انتخاب راه حل یاراه حل های جدید وموقتی جهت اجرا  

با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و با خرد ورزی و اندیشیدن مداوم راه حل خود را با شرايط زير انتخاب کنید.

 1. در انتخاب راه حل عجله نکنيد.
 2. مطمئن باشيد که اطلاعات کافي جمع آوري کرده ايد.
 3. راه حلي انتخاب کنيد که امکان اجراي آن باشد.
 1. اجرای راه حل و نظارت برآن در حین اجراء :

  پژوهشگر ضمن اجرای راه حل پیشنهادی خود ، باید دقت کند که راه حل به درستی اجراء شود .یعنی ضمن اجراء ناظر و کنترل کننده مداوم نیزباشد .

 • موارد قابل توجه در اين مرحله :
 1. پيشرفت کار را زير نظر داشته و وقايع را ثبت کنيد.
 2. از همکاران منتقد خود در مورد پيشرفت کارکمک بگيريد.
 3. درصورت لزوم تغييرات لازم رادراجراي  طرح اعمال کنيد.
 1. گرد آوری اطلاعات پس از اجراي راه حل (شواهد دو) :

پژوهشگر پس از اجرای راه حل مطلوب خود که مدعی  می باشد با اجرای آن وضعیت مطلــــوب حاصل گردیده ، باید ملاکهایی را جهت اثبات ادعای خود داشته باشد .

 1. روش هاي گرد آوري اطلاعات را معين کنيد.
 2. داده هاي بدست آمده که نشانگر ايجاد تغيير  هستند را جهت ارائه جمع آوري  کنيد.
 3. داده هاراجهت قضاوت دراختيارهمکاران منتقدخودقرار دهيد.
 1. ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن

( ارزیابی و اعتبار بخشی )

 در این مرحله داده های جمــع آوری شده را مثل مرحله سوم تفسیر و تحلیل می کنیم . با بررسی نتایج و داده های تحقـیق بعد از اجرای عمل ( راه حل ) از خود می پرسیم که «آیا واقعا تغییری که من به دنبال آن بودم تحقیق پیدا کرده است ؟ چقدر ؟» و برای ادعاهای  خود از شواهد 2 استفاده می کنیم.  در اين رابطه :

 1. دلايل محکم خود را مبني بر ايجاد تغيير بيان کنيد.
 2. نظر همکاران منتقد خود را که مبني بر تاييد تغييرباشد قيد کنيد .( گروه ارزياب )
 1. دادن گزارش نهايي يا اطلاع رساني بهمراه نتيجه اتفاق افتاده ودر صورت تمايل ارائه ي پيشنهادات لازم به همکاران.

الگوی گزارش اقدام پژوهی :

 1. عنوان پژوهش(موضوع) ( صفحه ی عنوان)
 2. تشکر و قدردانی
 3. چکیده
 4. فهرست محتوا
 5. فهرست شکل ها و نمودارها و جدول ها
 6. مقدمه وتوصیف وضعیت موجود( تشخیص مسئله)
 7. گردآوری اطلاعات (شواهد 1)
 8. تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها (اطلاعات)
 9. بررسی راه حل های موجود وانتخاب راه جدید (موقتی)
 10. اجرای طرح جدید و نظارت بر آن
 11. گردآوری اطلاعات (شواهد2 )
 12. ارز یابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن
 13. تجدیدنظر ، تصمیم نهایی و پیشنهادی
 14. منابع و مآخذ
 15. پیوست ها(ساکی ، 1383،ص252)

منابع :

1- اميرحسيني،خسرو(1384) مهارت پژوهشگري در آموزش(اقدام پژوهي)،تهران، عارف‌کامل ،چاپ دوم

2- بختیاری، ابوالفضل وایرانی ، یوسف (1384) ، روش تحقیق عملی(اقدام پژوهی)،تهران ، انتشارات لوح زرین ، چاپ دوم

3- جلیلی ، علیرضا(1383)تعریف اقدام پژوهی

4- رؤوف  ،علي (1386)پژوهش در کلاس درس و مدرسه ، تهران ، مدرسه ، چاپ دوم

5- ساکي،رضا و ديگران(1383) اقدام‌پژوهي: راهبردي‌براي آموزش و‌تدريس،تهران، وزارت آموزش و پرورش ،پژوهشکده تعليم و تربيت،چاپ اول

6- سيف الهي،وجه الله (1384)اقدام پژوهي : آموزش يک دوره کامل روش تحقيق اقدام پژوهي،تهران، عابد،چاپ اول

7- سيف الهي، وجه الله (1382) راهنمايي اقدام پژوهي (طرح معلم پژوهنده ) در آموزش و پرورش ، رشت ، انتشارات گيلان ، چاپ دوم

8- قاسمي پويا،اقبال(1382)راهنماي معلمان پژوهنده،تهران،نشر اشاره،چاپ چهارم

9- قاسمي پويا،اقبال(1380)راهنماي عملی پژوهش در عمل،تهران،وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعليم و تربيت ،چاپ اول

10- مک نیف و همکاران (1382)، اقدام پژوهی (طراحی ، اجرا ، ارزشیابی ) ترجمه محمدرضاآهنچیان ، تهران ، رشد ،چاپ اول

 

لینک ها

اقدام پژوهی شماره یک : کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط

اقدام پژوهی شماره دو : راغب نمودن به فعالیت های بدنی هدفمند و مفید با حیاط پویا و ورزش صبحگاهی

اقدام پژوهی شماره سه : از بین بردن انحراف دانش آموزان با آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی

اقدام پژوهی شماره چهار : حل کردن مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش آموزان

اقدام پژوهی شماره پنج : برطرف کردن گوشه گیری در دانش آموزان

اقدام پژوهی شماره شش : حل نمودن ناخن جویدن و استرس در دانش آموزان

اقدام پژوهی شماره هفت : حل نمودن مشکل نگارش (انشا)

اقدام پژوهی شماره هشت : بهبود بخشیدن به مشکلات رفتاری دانش آموزان در ساعت ریاضی با روش هاي نوين تدريس

اقدام پژوهی شماره نه : حل نمودن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس

اقدام پژوهی شماره ده : ترغيب معلمين آموزشگاه به تدريس با استفاده از کامپيوتر و اينترنت

اقدام پژوهی شماره یازده : تقویت مهارت نوشتن در دانش آموزان

اقدام پژوهی شماره دوازده : راهکارهای کاهش میزان پرخاشگری دانش آموزان

اقدام پژوهی شماره سیزده : راهکارهای افزایش ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان به درس قرآن

اقدام پژوهی شماره چهارده : برطرف کردن ناسازگاری دانش آموز

اقدام پژوهی شماره پانزده : آموزش نحوه استفاده صحیح از اینترنت به دانش آموزان

اقدام پژوهی شماره شانزده : تقویت و بهبود نظم دانش آموزان

اقدام پژوهی شماره هفده : راهکارهای برقرار کردن نظم و انضباط در ساعت تدریس حرفه

اقدام پژوهی شماره هجده : راهکارهای افزایش نمرات درس عربی دانش آموزان

اقدام پژوهی شماره نوزده : راهکارهای افزایش نمره مستمر و پایانی هنرجویان

اقدام پژوهی شماره بیست : تقویت هویت ملی اسلامی دانش آموزان با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کوروش

اقدام پژوهی شماره بیست و یک :

اقدام پژوهی شماره بیست و دو :

اقدام پژوهی شماره بیست و سه :

اقدام پژوهی شماره بیست و چهار :

اقدام پژوهی شماره بیست و پنج :

اقدام پژوهی شماره بیست و شش :

اقدام پژوهی شماره بیست و هفت :

اقدام پژوهی شماره بیست و هشت :

اقدام پژوهی شماره بیست و نه :

اقدام پژوهی شماره سی :

اقدام پژوهی شماره سی و یک :

اقدام پژوهی شمارهسی و دو :

اقدام پژوهی شماره سی و سه :

اقدام پژوهی شماره سی و چهار :

اقدام پژوهی شماره سی و پنج :

اقدام پژوهی شماره سی و شش :

اقدام پژوهی شماره سی و هفت :

اقدام پژوهی شماره سی و هشت :

اقدام پژوهی شماره سی و نه :

 

 

کلیدواژ:

اقدام پژوهی

دانلود رایگان اقدام پژوهی

دانلود اقدام پژوهی

سفارش اقدام پژوهی

اقدام پژوهی برتر سال

اقدام پژوهی برتر

اقدام پژوهی برگزیده

اقدام پژوهی برای فرهنگیان

اقدام پژوهی فرهنگیان

اقدام پژوهی مخصوص دبیران

اقدام پژوهی دبیران

اقدام پژوهی برای مسابقه

اقدام پژوهی برای جشنواره

اقدام پژوهی با موضوع

بهترین اقدام پژوهی

اقدام پژوهی دبیران

اقدام پژوهی ابتدایی

اقدام پژوهی آموزگار

اقدام پژوهی مربوط به دبیران

اقدام پژوهی مربوط به دبیر

Action Research

Academic Research

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

گزارش تخصصی ریاضی

برنامه تدبیر سال تحصیلی۹۷-۹۶ براساس نگارش جدید

گزارش تخصصی دبیر شیمی

اقدام پژوهی رایگان

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷-۹۸

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

بانک فایل پژوهشی معلمان

طرح تدبیر

h1.iehs.ir tashkhis/home

موضوعات طرح جابر

متن کامل مجری گری هفته دفاع مقدس

درسی فایل

دانلود گام به گام کلیه دروس آموزگار پایه چهارم دبستان

گام به گام کلیه دروس آموزگار پایه چهارم دبستان

دانلود گام به گام کلیه دروس آموزگار پایه ششم دبستان

معلم فایل

دفتر طرح کرامت

نمونه گزارش تخصصی معلمان

مرجع دانلود فایل

برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما

طرح جابر آماده چهارم دبستان دفع حلزون ها از باغچه به همراه دفتر کارنما

طرح درس ملی

اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی نماز خواندندعوت کردن

دانلود رایگان طرح تدبیر مدارس ابتدایی

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما

طرح جابر آماده چهارم دبستان دفع حلزون ها از باغچه به همراه دفتر کارنما

طرح جابر با موضوع باران سنج

دانلود طرح جابر

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن

طرح جابر

بهترین طرح جابر

طرح جابر سوم ابتدایی (ابر ها و انواع آن(

دانلود طرح جابر با موضوعات مختلف

موضوعات طرح جابر

طرح جابر چیست

تجارب برتر تربیتی

اقدام پژوهی رایگان

پروژه مهر

دانلود رایگان پروژه مهر مدارس

پرسش مهر

مقاله پرسش مهر 97

اقدام پژوهی درس ادبیات متوسطه اول

گزارش تخصصی معلمان دبیرستان

گزارش تخصصی پایه پنجم ابتدایی

گزارش تخصصی معلم ابتدایی

بازرگانی مهر

مقاله در مورد پرسش مهر ۹۷-۹۸

 

محصولات

دانلود اقدام پژوهی معلمان | دبیر آموزگار معاون مدیر معلم | متوسطه | ابتدایی

اقدام پژوهی چگونه مي توانم ناهنجاريهاي رفتاري (يکتا) دانش آموز طلاقم را کاهش يا از بين ببرم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

دانلود اقدام پژوهی برای تمامی مقاطع و همه دروس - بخش 1

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی انگیزه بیشتری در درس زبان انگلیسی ایجاد کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم تأثير مثبت ورزش را بر متغيرهاي روان‌شناختي یکی از دانش آموزانم بررسی نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه را برای دانش آموزان جذاب نمایم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس جبر و هندسه تحلیلی جبران نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم معلمين آموزشگاه را به استفاده از کامپيوتر و اينترنت در امر تدريس ترغيب نمايم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف دانش آموزان درساعت انشا را موشکافانه مورد کنکاش قرار داده واین کلاس ها رااز یک نواختی خارج سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از برد هوشمند ، یادگیری و توجه دانش آموزان پایه ششم را در درس ریاضی افزایش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به رویکرد پژوهش محور زمینه ایجاد مطالعه صحیح را در دانش آموزانم فراهم و به پیشرفت تحصیلی کمک نمایم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه مي توانم سواد آموزان را در درس املاء توانا سازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم جلوی معضل تعطیلات زود هنگام را در نیمه دوم اسفند(تعطیلات نوروزی ) را بگیرم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس زبان و ادبیات فارسی جلوگیری نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان رابررسی کنم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی معاون پرورشی چگونه میل ورغبت دانش آموزانم را به شرکت درنماز جماعت افزایش دهم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

چالش های اجرایی سند تحول بنیادین(درون سازمانی-برون سازمانی)

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم هماهنگی متقابل و دوستانه ای را در میان اعضای ستاد پروژه مهر و کادر آموزشگاه با مدیریت ایجاد نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک حرکات ورزشی به بهبود سطح بهداشت روانی دانش آموزان پرداخته و پرخاشگری و رفتار های ناشایست را در آنها از بین ببرم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم کمرویی را در حسین برطرف سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه مي توانم تند خویی و رفتار ناشایست را در ارسلان برطرف و حس احترام و رعایت قوانین را در او بیدار سازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم پرخاشگري را در محمد برطرف سازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی مربی بهداشت چگونه به کمک ارائه برنامه غذایی مناسب به تناسب اندام آرمیتا کمک کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم رابه یادگیری درس کار و فناوری ترغیب کنم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش بررسی کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش های جذاب به مدیریت رفتار دانش آموز بیش فعالم یاسر بپردازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود ببخشم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک مدیریت تماشای تلویزیون با همکاری اولیاء کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان را بالا ببرم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله تفکر خلاقانه و مدیریت رفتار کنترل دانش آموز بیش فعالم کیانا را به دست بگیرم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم اضطراب دانش آموزپایه سوم راهنمایی را در ساعت ریاضی کاهش دهم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتار های تهاجمی و نامناسب دانش آموز سعید.ش را در آموزشگاه بهبود بخشم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با کمک درس انشا تفکر خلاق را در فراگيرانم بهبود بخشم.

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم محیار را به حضورمنظم درمدرسه ترغیب نموده وکاهش اضطراب تعلق به خانواده را دراوسوق دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتار های نامتعارف و استفاده از الفاظ ناشایست را در تعدادی از دانش آموزان آموزشگاهم بهبود بخشم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با راهکارهای عملی ، ایجاد انگیزه مطالعه و یادگیری درس تاریخ را دردانش آموزان تقویت نمایم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم آموزه های دینی را در دانش آموزان …… تقویت نمایم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دهم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر تشويق کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم فائزه را در درس زبان فارسي برطرف نمايم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه طراحی یک نمونه سوال جذاب و استاندارد برافزایش بازدهی تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت بگذارم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم تفهیم درس عربی را برای دانش آموزان پایه هفتم افزایش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار وفناوری افزایش دهم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دهم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم.

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم تاثیر طرح همیار معلم را بر دانش آموزان پایه دبیرستان .. . نشان دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی  

اقدام پژوهی چگونه توانستم انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه با دانش آموزان کلاسم را به کسب معلومات درس ریاضی علاقه مند نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای نادرست و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را اصلاح کنم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی  

اقدام پژوهی چگونه توانستم شرکت دانش آموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق ببخشم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشم .

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ مطالعه صحیح و موثر را در دانش آموزانم نهادینه سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه مشکل روانخوانی امیر حسین دانش آموز پایه پنجم را برطرف نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم همکارانم را به درس پژوهی در آموزشگاه علاقه مند سازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم ترس سامان ازآموزگار و کلاس درس را کاهش دهم و نهایتاً به طور کامل از بین ببرم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به شرکت در فعالیت ها و کلاس های مکمل و فوق برنامه علاقمند کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به تقویت و توسعه تفکر پژوهشی و توسعه فکری دانش آموزانم یاری رسانم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از بازی های بومی محلی یادگیری درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم را در دانش آموزان تقویت نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم نقش هنر آموز آگاه را در علاقه مندی هنرجویان رشته گردشگری به رشته و آینده کار ی خود به اجرا در آورم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با ترغیب همکارانم در استفاده فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري دیسلکسی مریم را حل کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از روشهای نوین تدریس مشارکت و فعالیت دانش آموزان رانسبت به یادگیری درس علوم بالا ببرم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی راحل کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم نگارش خلاقانه و ارتباط موثر را با مهارت های نوشتاری در دانش آموزان کلاسم ایجاد نمایم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی به کمک چه راهکار هایی توانستم دانش آموزانم را به رشته کامپیوتر علاقمند کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان دوره متوسطه اول را به درس رياضي علاقه مند سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به شرکت در مراسم صبحگاه تشویق و ترغیب نمایم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم و انضباط را در مراسم صبحگاه مدرسه بوجود آورم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم کلاس درسم را با نشاط ساخته و در تحقق ایجاد مدرسه زندگی کوشا باشم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزاني که درس رياضي را دير مي آموزند آموزش دهم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل دزدی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان را کاهش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم کلاس تاريخ را با نشاط و جذاب کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی معاون آموزشی چگونه با تجمیع راهکارهای آموزشی افت تحصیلی امیر علی را برطرف نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم لجاجت اسرا را کاهش دهم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش اموزان پایه دوم را بوسیله درس هنر به سایر دروس مثل ریاضی علاقمند سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روشهای نوین نمایشی به موفقیت تحصیلی دانش آموزان کمک نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به شاداب سازی حیاط و محوطه ورزشی کمک کنم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزانم در حیاط مدرسه و به سبک بازی های کودکانه درس ریاضی را بیاموزم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه مشکل املا و توانايي جانشين کردن صحيح صورت نوشتاري حروف را در دانش آموزانم برطرف نمایم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم اضطراب یکی از دانش آموزان را با روش های تلفیقی کاهش و آن را برطرف سازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ستایش را که در زمینه نوشتن املا بسیار دلهره و اضطراب داشت بهبود بخشم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چـگونه توانستم روابط اجتماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل حواس پرتی مریم را در کلاس از بین ببرم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی رابررسی کنم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک شورای آموزگاران و اولیا مشکل املای دو تن از دانش آموزان ضعیفم را برطرف سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم استفاده از فضای مجازی را در دانش اموزان به سمت درست و مناسب هدایت کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل تقلب در امتحان را در دانش آموزانم کاهش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه حس پرخاشگری در دانش آموزانم که تحت تأثیر عوامل تربیتی اجتماعی آنان بود را کنترل نمایم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ پژوهش را در دانش آموزان دبیرستان دخترانه نهادینه سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم بازیهای کامپیوتری رامدیریت وکنترل کنم تا موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزم شوم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل کمرويي دانش آموز پايه چهارم آموزشگاهم را اصلاح نمايم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

دانلود اقدام پژوهی برای تمامی مقاطع و همه دروس - بخش 2

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه به ارائه پاسخهای راهبردی به رفتارهای نامطلوب دانش آموزان بپردازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با بکارگیری اصول مدیریتی S5 همکاران مدرسه را توانمند تر کنم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را با رشته کامپیوتر و بازار کار این رشته آشنا و علاقه مند به ادامه تحصیل نمایم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود و دانش آموزانم جذاب کردم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه باعث پیشرفت دانش آموزم دانش آموزم در درس ریاضی شدم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان را با استفاده از روش هاي نوين تدريس: ايجاد انگيزش وبهبود بخشم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونگی توانستم میزان علاقه دانش آموزان پایه هشتم را به درس زبان انگلیسی بیشتر نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد کنم.

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک شش راهکار اساسی و بازدید از اماکن مختلف درس ریاضی و هندسه را به صورت ملموس به دانش آموزانم یاد دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه ترغیب نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان پایه آموزشگاه ... بیاموزم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل زهرا را در رابطه با گوشه گيري حل کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مقایسه اعداد اعشاری را به صورت عملی به دانش آموزان یاد دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پزوهی چگونه توانستم زنگ هنر را در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان زنده و فعال نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال در یادگیری ضرب را در دانش آموزان پایه سوم برطرف سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک راهبرد های افزایش انگیزش دانش آموزان آموزشگاهم را به فراگیری دانش علاقه مند سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را به درس تاریخ علاقه مند سازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

تجربیات برتر ارزشیابی معلمان دبیر ریاضی چگونگی علاقمند ساختن دانش آموزان به درس ریاضی بااستفاده از وسایل الکترونیکی

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با ارائه راه حل های مناسب مشکل درس ادبیات و زبان فارسی مهدی را برطرف نمایم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به مباحث تاریخی علاقه مند سازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی دبیر ادبیات و زبان فارسی چگونه ضعف و کم کاری دانش آموزان در ساعت انشا رابه صورت موشکافانه ای مورد کنکاش قرار دهم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس کار و فناوری پایه هشتم متوسطه اول در کلاس برقرار کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس بشوم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس جغرافی دبیرستان افزایش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه حضرت مرضیه را افزایش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پزوهی چگونه توانستم چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه را بررسی کنم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم کلاس درس مطالعات اجتماعی را شاد ، جذاب و مخاطب پذیر نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم راحل کنم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی دوره متوسطه را در دانش آموزان فعال نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با تقویت حس مشارکت پذیری مشکل گوشه نشینی و انزوا طلبی امیرمحمد را بر طرف کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه را به درس هنر برطرف کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم آگاهي دانش‌آموزان دختر پايه اول و پيش‌دبستاني نسبت به مضرات عروسک باربي افزایش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه می توان دانش آموزان رابه داشتن محیط آموزشی تمیز ترغیب کرد؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم سلامت و بهداشت روانی دانش آموزان را ارتقاء دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان تمرکز و دقت هنرجویان رشته نقشه کشی را افزایش دهم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با تغییر روش تدریس از سنتی به فعال، انگیزه دانش آموزانم را در درس ریاضی بالا ببرم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل یادگیری دروس مخصوصا درس املا دانش آموز پایه ششم ابتدایی را که سابقه بیماری صرع دارد ، برطرف سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان علاقه هنر جویان را به رشته حسابداری افزایش دهم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله آموزش روابط آسیب زای دختران مدرسه را کاهش دهم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزم را طلاقی را به درس پیام های آسمانی علاقمند کنم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس علوم زیست و بهداشت را بهبود بخشم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و کنترل نمايم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم شرکت دبیران را در جلسات شورای دبیران منظم نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مصرف خوارکی دانش آموزان را کنترل کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه تعامل خوبی با دانش آموزان و همکاران در مدرسه داشته باشم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با تشويق دانش آموزم را به درس املاء علاقه مند کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی افزایش چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم مدرسه راهنمایی به خواندن و درک مفاهیم درس زبان انگلیسی علاقمند نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه اختلالات یادگیری بهاره را با استفاده از فناوری های نوین برطرف نمایم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی دبیر شیمی چگونه به درک مفاهیم اساسی درس شیمی با بهره گیری ازفضای مجازی بپردازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی معاون آموزشی چگونه رفتار های نابهنجار، منفعلانه و توهین آمیز بهرام را کنترل نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی دبیر ریاضی چگونه با فعالیتهای تکمیلی رسم هندسی به ایجادعلاقه مندی دانش آموزان نسبت به رسم وتدریس موفق شوم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل بد خطی و نارسا نویسی را در مبینا برطرف سازم؟

-مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه سطح علمی دانش آموزانم را ارزشیابی های کتبی وشفاهی بالا ببرم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی مدیر چگونه با ایجاد محیط ظاهری و فیزیکی شاد بر شادابی و شادمانی دانش آموزانم تاثیر مثبت بگذارم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی معاون عمومی چگونه مشکلات اخلاقی و رفتاری دانش آموزانم را برطرف نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه اختلالات رفتاري و عاطفي و روابط اجتماعی غلط دانش آموزم شهاب را برطرف نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه آموزش و بانشاط سازی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی به سبک بازی های کودکانه بپردازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی دبیرتربیت بدنی چگونه درکنار تربیت بدنی دانش آموزانی عاری از هر گونه مشکل اخلاقی داشته باشم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه شدت ترس و اضطراب مسعود را در کلاس درس کاهش دهم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با تقویت سرشت خداجوی دانش آموزان آنها را در مقابل شبیخون فرهنگی دشمن مقاوم سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به حل مشکلات آموزشی تربیتی دانش آموز بیش فعالم در پایه هشتم کمک کنم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی معاون اموزشی چگونه ساعات استراحت کلاسی به محیطی با احساس آرامش بیش تر و یادگیری بهتر دروس نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه به تامين و ارتقاء سلامت جسمي رواني و اجتماعي و معنوي دانش آموزان کلاسم بپردازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه شوراي دبيران را به محلی جهت تبادل افکار و انديشه هاي مختلف تبدیل نمايم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم از طریق راهبرد های فعال یادگیری به ایجاد انگیزه و احساسات مثبت در دانش آموزانم بپردازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از راهبردهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت بگذارم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل تیک عصبی و ناخن جویدن را در دانش آموزم داریوش از بین ببرم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک وسایل کمک آموزشی و بازی های فردی و گروهی سطح نمرات عربی دانش آموزان را افزایش دهم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی دبیر دینی و عربی چگونه رفتار های کینه توزانه و آسیب های اخلاقی شاهین را برطرف نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک روش های نوین تدریس مبحث تاریخ درس مطالعات اجتماعی را شیرین و جذاب سازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتار های نامتعارف بازخوردی دانش آموزم با خانواده از هم گسیخته را از بین ببرم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم خودباوری را در کلاس دین و زندگی در دانش آموزم روشنک شکوفا سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با تقویت مهارت های ارتباطی در آتوسا مشکل کم رویی او را حل نمایم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء سطح علمی دانش آموزانم را بالا ببرم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی مدیر چگونه توانستم جوی دوستانه و صمیمانه در بین اعضای ستاد پروژه مهر آموزشگاه برقرار کنم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم شور و شوق و توجه به نکات کلاسی را در کلاس مطالعات اجتماعی افزایش دهم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی دبیر ادبیات و زبان فارسی چگونه کلاس درس انشا را تمرین برای خوب نوشتن، خوب اندیشیدن و خوب سخن گفتن نمایم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم تفکر خلاق و روحیه نوآوری و ابتکار را در دانش آموزانم پرورش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزم مهران تقویت نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه حس مسئولیت پذیری و نقش موثر اولیاء را در جلسات انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه پر رنگ نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک روش های تدریس مشارکتی میل و رغبت دانش آموزان را در ساعت جغرافیا بیشتر کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک روش های نوین تدریس به دانش آموز دو زبانه بازمانده از تحصیل یاری رسانم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چـگونه توانستم کژ رفتاري هاي اخلاقي اجتماعي را در دانش آموزانم از بین ببرم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم سطح دانش و مهارت های نوشتاری دانش آموزانم را افزايش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه توانستم با کنترل رفتار های ناهنجار سپنتا رفتارش را با خواست های گروه های اجتماعی هماهنگ نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی مدیر چگونه باور راستین تحقیق و نوآوری را به عنوان الگوی رفتاری در دانش آموزانم شکوفا سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی معاون آموزشی چگونه رنج درونی مهران را که منجر به بروز رفتارهای نابه هنجار در وی بود برطرف نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه با ارائه موضوع های پیشنهادی از سوی دانش آموزان ذوق نوشتن را در آنها تقویت نمایم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستیم در کلاس درس در عصر اطلاعات و ارتباطات با جهاني شدن آموزش شيمي همگام شویم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با رويکرد مديريت مبتني بر مدرسه شوراي دانش آموزي آموزشگاه را پربار و فعال سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم ترس و وحشت کریم را از معلم و مدرسه از بین ببرم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک روش های نوین اختلالات خوانداری را در امیر حسین از بین ببرم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با ابتکارات نوین در کلاسم دانش آموزانی خلاق و علاقه مند به درس ریاضی پرورش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با شاداب سازی محیط آموزشگاه دانش آموزانی شاداب و بشاش پرورش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک روش هاي نوين تدريس انشا با رويکردي به خلاقيت دانش آموزانی توانمند پرورش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم ترس و اضطراب را در دانش آموز پایه اول را برطرف سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله راهکار های دانش آموز محور پرخاشگری و رفتار ناشایست و نامتعارف را در مقداد از بین ببرم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتار های نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری را در دانش آموزان پایه نهم کنترل کنم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم هنرجویانم را به شرکت در نماز جماعت علاقه مند سازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به استفاده آزمایشگاه شیمی علاقمند سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک الگوی بشقاب غذای سالم و آموزش موازین بهداشتی سلامتی را در بین دانش آموزانم گسترش دهم.

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم برنامه ای مدون برای شاداب سازی دانش آموزان در ساعت استراحت تدوین نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ خوردن صبحانه را دربین دبیران و همکاران نهادینه سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم آسیب های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن را به هنر جویانم بشناسانم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از شیوه های نوین سنجش و ارزشیابی به هدایت فعالیت های تحصیلی دانش آموزان یاری رسانم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم قدرت یادگیری و سطح علمی دانش آموزانم را در ارزشیابی های کتبی و شفاهی بالا ببرم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به داشتن فرهنگ آبرو داری ترغیب نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با معیار های نوین ارزشیابی اصول و مبانی ریاضیات را به دانش آموزانم بیاموزم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم کم تحرکی رکسانا را که ناشی از پرخوری و استفاده از خوراکی های غیر مجاز بود را برطرف نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش های نوین مشکل تند خویی و عدم سازش محمد طه را در کلاس درس کاهش دهم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دبیران آموزشگاه را به استفاده از محتوای الکترونیکی در امر تدريس ترغيب نمايم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم بی نزاکتی و رفتار خشونت آمیز را در دانش آموزانم به میزان قابل توجهی کاهش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم ارتباط صحیح و هدفمند در میان کارکنان آموزشی و اولیاء دانش آموزان برقرار سازم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به درس تاریخ و مباحث تاریخی علاقه مند سازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک روش های نوین تدریس مهارت نوشتاری را در دانش آموزم امیر حسین تقویت نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم انگیزه دانش آموزان را با افزایش بهره وری درس جغرافیا در فرایند یاددهی و یادگیری افزایش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به استفاده از آزمایشگاه زیست شناسی علاقمند کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل خودخواهی و غرور مبینا را برطرف کنم و او را به ارتباط با دوستانش تشویق نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

دانلود مطالعه موردی داشتن استرس و اضطراب و مصرف سیگار و قلیان

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل را بررسی کنم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژِوهی چگونه توانستم نظم را در جلسه شورای دبیران دبیرستان استعداد های درخشان .بهبود بخشم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعاليت هاي تکميلي به رسم هندسي علاقه مند کنم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی را بررسی کنم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم يادگيري و محفوظات اصطلاحات زيست شناسي را در دانش آموزانم بهبودببخشم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شوم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل انظباطی هنر جویان را در پایه سوم گردشگری برطرف نمایم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

چگونه توانستم ضعف درسی هنرجویانم را در دروس تخصصی برطرف نمایم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلالات املایی دانش آموزم را به نام زهرا بهبود بخشم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی را به رعایت انضباط در کلاس ترغیب کنم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات اخلاقی رفتاری نرگس دانش آموز سال .. را بر طرف کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم .

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه خصلت نیکوی احترام به شخصیت همدیگر و روابط مرسوم اجتماعی را در دانش آموزان پایه پنجم نهادینه کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان مقطع متوسطه وهنرستان را به ادبیات فارسی علاقمندکنم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم نشاط را دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

چگونه توانستم همکاران دبیرستان را نسبت به صرف صبحانه در مدرسه علاقه مند سازم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم انتخاب رشته های فنی را در دانش آموزانم نهادینه کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال در املا نویسی مینا را درمان کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به درس زیست شناسی و مفاهیم آن علاقمند کنم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف کنم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت کنم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم ساعت تاريخ را براي خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب آرزو را در درس املاء بهبود بخشم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه راهنمايي را به خوردن قرص آهن ترغيب کنم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم حواس پرت شاهرخ را در کلاس متمرکز کنم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم انضباط دانش آموزان دختر دوم راهنمایی را در هنگام تدریس درس علوم اجتماعی بهبود بخشم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم.

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب کاروفناوری سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم .

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزم نیما برطرف نمایم ؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دهم؟

مقالات / تحقیقات فرهنگیان / اقدام پژوهی