menuordersearch
raheelm.ir

راه علم ، اقدام پژوهی ،درس پژوهی ، سناریو و روش تدریس، پروژه مهر مدارس ,

عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید ...
پر بازدیدترین ها
پرسش مهر
پرسش مهر
چه مهارت‌هایی برای زندگی‌ مهم تر است؟چه مهارت‌هایی برای زندگی‌ مهم تر است؟
پرسش مهر
5,000 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنمچگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزمچگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزم تقویت کنمچگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزم تقویت کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهمچگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهمتوانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
تشویق نمودن دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعیتشویق نمودن دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم مشکل گوشه گیری دانش آموزم را برطرف نمایمچگونه توانستم مشکل گوشه گیری دانش آموزم را برطرف نمایم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه مي توان رعايت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقويت کردچگونه مي توان رعايت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقويت کرد
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهمچگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
جستجو در فروشگاه
فرهنگیان
علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی
اقدام پژوهی
علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخیاقدام پژوهیموجود2,500 تومان
علاقه مند کردن دانش آموزان متوسطه به درس قرآن
اقدام پژوهی
علاقه مند کردن دانش آموزان متوسطه به درس قرآناقدام پژوهیموجود2,500 تومان
علاقه مند کردن دانش آموزان پایه هفتم به درس ریاضی
اقدام پژوهی
علاقه مند کردن دانش آموزان پایه هفتم به درس ریاضیاقدام پژوهیموجود2,500 تومان
علاقه مند کردن دانش آموزان به خواندن نماز
اقدام پژوهی
علاقه مند کردن دانش آموزان به خواندن نمازاقدام پژوهیموجود2,500 تومان
علاقه مند کردن دانش آموزان به درس تاریخ
اقدام پژوهی
علاقه مند کردن دانش آموزان به درس تاریخاقدام پژوهیموجود2,500 تومان
علاقه مند کردن دانش آموزان به درس تعلیمات اجتماعی
اقدام پژوهی
علاقه مند کردن دانش آموزان به درس تعلیمات اجتماعیاقدام پژوهیموجود2,500 تومان
ترغیب کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت
اقدام پژوهی
ترغیب کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعتاقدام پژوهیموجود2,500 تومان
پاورپوینت سیستم های توصیه گر (Recommender System)
پاورپوینت
پاورپوینت سیستم های توصیه گر (Recommender System)پاورپوینتموجود8,000 تومان
تقسیم کسرها به صورت کلی
درس پژوهی
تقسیم کسرها به صورت کلیدرس پژوهیموجود3,000 تومان
راه حل جهت برطرف کردن انزوا و گوشه گیری دانش آموز
اقدام پژوهی
راه حل جهت برطرف کردن انزوا و گوشه گیری دانش آموزاقدام پژوهیموجود2,500 تومان
راهکارهای کنترل دانش آموز پيش فعال در کلاس درس
اقدام پژوهی
راهکارهای کنترل دانش آموز پيش فعال در کلاس درساقدام پژوهیموجود2,500 تومان
مدیریت بحران (دوستان ما) پایه دوم ابتدایی
اقدام پژوهی
مدیریت بحران (دوستان ما) پایه دوم ابتداییاقدام پژوهیموجود2,500 تومان
ترغیب کردن دانش آموزان به یادگیری درس زبان انگلیسی
اقدام پژوهی
ترغیب کردن دانش آموزان به یادگیری درس زبان انگلیسیاقدام پژوهیموجود2,500 تومان