menuordersearch
raheelm.ir

راه علم ، اقدام پژوهی ،درس پژوهی ، سناریو و روش تدریس، پروژه مهر مدارس ,

عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید ...
پر بازدیدترین ها
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزم تقویت کنمچگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزم تقویت کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنمچگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهمچگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزمچگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم نظم دانش آموزان را تقويت کرده و بهبود بخشمچگونه توانستم نظم دانش آموزان را تقويت کرده و بهبود بخشم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهمچگونه توانستم با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان تعداد غائبین را کاهش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم مشکل گوشه گیری دانش آموزم را برطرف نمایمچگونه توانستم مشکل گوشه گیری دانش آموزم را برطرف نمایم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن در کلاس برقرار کنمچگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن در کلاس برقرار کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
پرسش مهر
پرسش مهر
چه مهارت‌هایی برای زندگی‌ مهم تر است؟چه مهارت‌هایی برای زندگی‌ مهم تر است؟
پرسش مهر
5,000 تومان
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهمتوانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
جستجو در فروشگاه
فرهنگیان
علوم پایه سوم درس حالت های مختلف مواد
درس پژوهی
علوم پایه سوم درس حالت های مختلف مواددرس پژوهیموجود3,000 تومان
علوم پایه چهارم درس انتقال مواد در بدن انسان
درس پژوهی
علوم پایه چهارم درس انتقال مواد در بدن انساندرس پژوهیموجود3,000 تومان
هدیه های آسمانی پایه دوم درس اهل بیت پیامبر
درس پژوهی
هدیه های آسمانی پایه دوم درس اهل بیت پیامبردرس پژوهیموجود3,000 تومان
مطالعات پایه ششم درس لباس از تولید تا مصرف
درس پژوهی
مطالعات پایه ششم درس لباس از تولید تا مصرفدرس پژوهیموجود3,000 تومان
ریاضی پایه سوم درس ارزش پول
درس پژوهی
ریاضی پایه سوم درس ارزش پولدرس پژوهیموجود3,000 تومان
ریاضی پایه چهارم درس مساحت متوازی الاضلاع
درس پژوهی
ریاضی پایه چهارم درس مساحت متوازی الاضلاعدرس پژوهیموجود3,000 تومان
کار و فناوری پایه هفتم درس روش های تکثیر گل و گیاه
درس پژوهی
کار و فناوری پایه هفتم درس روش های تکثیر گل و گیاهدرس پژوهیموجود3,000 تومان
ریاضی پایه پنجم درس نسبت و تناسب
درس پژوهی
ریاضی پایه پنجم درس نسبت و تناسبدرس پژوهیموجود3,000 تومان
علوم پایه سوم درس چرخه آب
درس پژوهی
علوم پایه سوم درس چرخه آبدرس پژوهیموجود3,000 تومان
ریاضی پایه چهارم درس معرفی اعداد مخلوط
درس پژوهی
ریاضی پایه چهارم درس معرفی اعداد مخلوطدرس پژوهیموجود3,000 تومان
فارسی پایه دوم درس مدیریت بحران (دوستان ما)
درس پژوهی
فارسی پایه دوم درس مدیریت بحران (دوستان ما)درس پژوهیموجود3,000 تومان
ریاضی پایه سوم درس تقارن
درس پژوهی
ریاضی پایه سوم درس تقارندرس پژوهیموجود3,000 تومان
ریاضی درس جمع ترکیبی عددها
درس پژوهی
ریاضی درس جمع ترکیبی عددهادرس پژوهیموجود3,000 تومان
علوم پایه پنجم درس چشم
درس پژوهی
علوم پایه پنجم درس چشمدرس پژوهیموجود3,000 تومان
فارسی پایه اول درس جنگل
درس پژوهی
فارسی پایه اول درس جنگلدرس پژوهیموجود3,000 تومان